Bükünlü dil nedir, Bükünlü dil ne demek

Bükünlü dil; bir dil bilgisi terimidir.

  • Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından kelime köklerini değiştiren dil

"Bükünlü dil" ile ilgili cümle

  • "Arapça bir bükünlü dildir."

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme.. tasrifli dil) Gramer görevleri ve yapı bakımından, sözcük köklerini değiştiren dil: Almanca: Das Haus (ev) , die Häuser (evler) ; Arapça Fail, fiil; şair, şiir ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: Dil]

Köklere eklenen ön ek ve soneklerin ilişkileriyle anlamlarını ya da anlamlarında oluşan değişiklikleri belirten dil türü. bk. bitişken dil, birleştici dil. zıt anlamlısı tekheceli dil, çekimli dil.

İngilizce'de Bükünlü dil ne demek? Bükünlü dil ingilizcesi nedir?:

inflexional languages, flexional language

Bükünlü dil tanımı, anlamı:

Bükünlü : Türetmede ve çekimde kelime kökleri değişikliğe uğrayan, bükülgen, insirafi.

Bükün : Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

 

Görev : Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Resmî iş, vazife. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Değiş : Değişim. Değme işi.