Bacaklı nedir, Bacaklı ne demek

Bacaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Bacaklı tanımı, anlamı:

Bacaklı yazı : İri ve okunaklı yazı.

Götten bacaklı : Kısa boylu.

Kıçtan bacaklı : Kısa boylu (kimse).

Eklem bacaklılar : Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan, böcekler, örümcekler, kabuklular, çok ayaklılar vb. bölümlere ayrılan hayvan sınıfı, eklemliler.

Eş bacaklılar : Denizlerde, karalarda ve tatlı sularda, başka hayvanların asalağı, asalakların ara konakçısı veya özgür olarak yaşayan kabuklular takımı.

Kafadan bacaklılar : Yumuşakçaların, baş bölgelerinde sert bir gagası ve çekmenli sekiz kolu bulunan önemli bir sınıfı.

Karından bacaklılar : Yumuşakçalardan, karınlarındaki etli, yassı pul biçimindeki uzantıları bacak gibi kullanarak ve sürünerek yürüyen salyangoz, sümüklü böcek vb.ni içine alan kabuklu hayvanlar sınıfı.

Kök bacaklılar : Kök biçiminde, yalancı ayak denilen protoplazma uzantılarıyla hareketlenen, besinlerini bulan, amipleri, günsüleri, deliklileri ve ışınlıları içine alan tek hücrelilerden bir sınıf.

Uzun bacaklılar : Sulak yerlerde yaşayan, uzun bacaklı kuşlar takımı.

Bacak : Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.

 

Baca : Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. Çatı penceresi.

Bacaklık : Özellikle hokey oyuncularının dizlerine taktıkları deriden yapılmış koruyucu.

Boylu : Boyu benzerlerinden uzun olan. Boyu olan.

Felemenk : Bugünkü Hollanda, Belçika ve Kuzeydoğu Fransa'ya eskiden verilen ad.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Bu elementten yapılmış. Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli.

Uzun : İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı. Ayrıntılı olarak, derinlemesine.

Bacaklı ile ilgili Cümleler

  • O, altın bir üç bacaklı zıpkınla onu bıçakladı.
  • Beş bacaklı kertenkele nereye gidiyor?
  • Haşereler eklem bacaklıdır.
  • İki bacaklı bir eşek general olabilir ve bir eşek kalabilir.

Diğer dillerde Bacaklı anlamı nedir?

İngilizce'de Bacaklı ne demek? : n. leg, crus, limb, shank, shin, pin; stump

Almanca'da Bacaklı : adj. beinig