Bakinaz nedir, Bakinaz ne demek

Bakinaz; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Bakinaz isminin anlamı, Bakinaz ne demek:

Sürekli nazlanan, çok nazlı. Bakinaz ismi; Arapça, Farsça kökenli olup bir Kız ismidir.

Bakinaz anlamı, tanımı

Baki : Sürekli. Bir şeyden artan (miktar). Öteki. Yeter, kâfi: Bugün çalışmamış bu kadarlık bâki olsun. Bir şeyden artan miktar

Sürekli : Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî. Yumuşak. Uzun süreli olarak, daima.

Nazlan : “Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol” anlamında kullanılan bir isim”.

Nazla : İnme, felç. Soğuk algınlığı, grip.

Nazlı : Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen, işveli, edalı. Üstüne titrenilerek, değer verilerek. Özen isteyen, nazik. Sağlığını, dayanıklılığını çabuk yitiren.

Sürek : Süren, devam eden zaman. Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü. Hızlı süren, hızlı giden.

Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysisi yapılan bir çeşit kumaş : Sürenin arşınını iki kaymeye aldım. 1.Yüreklilik, yiğitlik. 2.Dayanıklılık : Şu adamın süresi yok. Arapça kökenli sûre: sure. Bir sesin çıkarılmasına verilen zaman. müddet. Tecimsel belgitlerin sayışımlarındaki paraların ödenmeleri için saptanan gün. Bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi için gösterilen süre. [Bakınız: gösterim süresi]. [Bakınız: yayın süresi].

 

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Diğer dillerde Bakışsız düzen anlamı nedir?

İngilizce'de Bakışsız düzen ne demek ? : asymmetrical