Bakioğlu nedir, Bakioğlu ne demek

Bakioğlu; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Bartın ili, Kozcağız nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Bakioğlu tanımı, anlamı

Baki : Sürekli. Bir şeyden artan (miktar). Öteki. Yeter, kâfi: Bugün çalışmamış bu kadarlık bâki olsun. Bir şeyden artan miktar

Oğul : Erkek evlat. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu. Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz.

Yerleşim yeri : Bir toplumsal kümenin ya da daha kalabalık bir nüfus topluluğunun, yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek amacıyla seçip yerleştikleri kent, kasaba, köy ya da daha küçük bir yer.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Kozcağız : Bartın şehri, Kozcağız nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Bolu ilinde, Göynük belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Gaziantep şehrinde, İslâhiye ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kahramanmaraş kenti, Süleymanlı nahiyesine bağlı bir yer. Kütahya kenti, Domaniç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Bartın : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Bartı : Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise.

 

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti.

Bart : [Bakınız: baş bart]. Bağırtmak.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

İli : Ilık. [Bakınız: ılı]. Sıcak pekmez. Gelişigüzel dikiş. Buz tutan gölün donmayan yeri: İlide kuşlar varmış. Zayıf. Hayalet, cin, peri.

Diğer dillerde Bakışsız düzen anlamı nedir?

İngilizce'de Bakışsız düzen ne demek ? : asymmetrical