Bakteriyolojist nedir, Bakteriyolojist ne demek

Teknik terim anlamı:

Bakteriyoloji uzmanı.

Bakteriyolojist kısaca anlamı, tanımı

Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı

Bakteriyoloji : Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim.

Bakteriyoloji uzmanı : Bakterileri inceleyen uzman, bakteriyolog, bakteriyolojist.

Uzman : Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan. Bilirkişi. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.

Diğer dillerde Bakteriyolojist anlamı nedir?

İngilizce'de Bakteriyolojist ne demek ? : bacteriologist