Bakteriyoloji nedir, Bakteriyoloji ne demek

Bakteriyoloji; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim

Kimya'daki anlamı:

Bakterilerle ilgili bir bilim dalı.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bakteri bilimi.

İngilizce'de Bakteriyoloji ne demek? Bakteriyoloji ingilizcesi nedir?:

bacteriology

Bakteriyoloji kısaca anlamı, tanımı:

Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

Bakteriyolojik : Bakteri bilimi ile ilgili.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Mikrop : Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse. Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı.

Biçim : Biçme işi. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

 

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

İnce : Zayıf. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Hafif, gücü az. Ayrıntılı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı.

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

 

Bakteriyoloji uzmanı : Bakterileri inceleyen uzman, bakteriyolog, bakteriyolojist.

Bakteriyolojik kontrol : Gıda maddelerinde bulunan zararlı veya zararsız bakterilerin, gerek ürünün hijyenik kalitesi gerekse insan sağlığı açısından, bakteriyoloji laboratuvarlarında yapılan kontrolü.

Bakteriyolojikıl : Bakteriyolojik.

Bakteriyolojist : Bakteriyoloji uzmanı.

Diğer dillerde Bakteriyoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Bakteriyoloji ne demek? : n. bacteriology, science that deals with bacteria bacterial life and phenomena

Fransızca'da Bakteriyoloji : bactériologie [la]

Almanca'da Bakteriyoloji : n. Bakteriologie

Rusça'da Bakteriyoloji : n. бактериология (F)

adj. бактериологический