Book in advance türkçesi Book in advance nedir

  • Yer ayırtmak.
  • Önceden rezervasyon yapmak.
  • Önceden yer ayırtmak.

Book in advance ingilizcede ne demek, Book in advance nerede nasıl kullanılır?

Book : Deftere işlemek. Ayırtmak. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 49 sayfadan az olmayan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt. Defter. Peylemek. Opera metni. Liste. Senaryo. Yer ayırtmak. (yer) ayırtmak.

In : Gelmiş olan. Da. Tutulan. Halinde. Olarak. Mevsimi gelmiş. Dahili. İktidardaki. İçeriye. İç.

Advance : Terfi. Gelişmek. İleri gitme. İlerletmek. İleri almak. Atamak. Öndelik. Artmak. Daha önceki bir tarihe almak. Öne almak.

Book in : Geldiğini bildirmek.

Book inventory : Liste envanteri. Muhasebe kayıtlarına göre elde olması gereken stoklar. Kaydi envanter. Defter kayıtlarında gözüken stok miktarı. Defter kayıtları envanteri. Muhasebe içi envanter. Muhasebe envanteri. (finans) liste envanteri.

Cash in advance : Peşin ödeme. Peşin para.

Known in advance : Önceden bilinen. Önceden haberi olan.

Fix in advance : Önceden belirleme.

In advance : Peşin. Peşin olarak. İleride peşin olarak. Önde. İleride. Peşinen. Zamanından önce. Önünde. İşin başında. Önden (ödeme).

In advance of the others : Diğerlerinden önce. Herkesten önce.

İngilizce Book in advance Türkçe anlamı, Book in advance eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Book in advance ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

The book : Kutsal yazılar. Yer tutmak. Deftere geçirmek. Rezervasyon yaptırmak. Kutsal kitap. Tutmak. Tevrat. Ayırtmak. İncil.

Book : Senaryo. Deftere işlemek. Libretto. Yer tutmak. Peylemek. Opera metni. Rezervasyon yaptırmak. Deftere geçirmek. Liste. Ayırtmak.

Make a reservation : Ön koşul ileri sürmek. Rezervasyon yaptırmak. Rezervasyon yapmak.

Make a booking : Rezervasyon yaptırmak.

Book in advance synonyms : bespeak a seat.