Bromür nedir, Bromür ne demek

Bromür; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bromhidrik asidin tuzu veya eteri

Fransızca'da Bromür ne demek?:

bromure de

Bromür anlamı, tanımı:

Brom : Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909, yoğunluğu 2,97 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli, sıvı bir element (simgesi Br).

Bromürlü : Yapısında bromür bulunan.

Bromhidrik : Bromun hidrojenle birleşmesinden oluşan.

Eter : Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, lokman ruhu. Bir tür organik yağ çözücü. Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Bromür iyonu : Bromun bir elektron kazanmasıyla oluşan 1 yüklü brom iyonu. Bromür iyonu içeren tuzlar, genellikle suda çözünür.

Bromürler : (kimya)

Diğer dillerde Bromür anlamı nedir?

İngilizce'de Bromür ne demek? : bromide

Fransızca'da Bromür : bromure [le]