Capitulate türkçesi Capitulate nedir

  • Anlaşmak.
  • Taviz vermek.
  • Taahhüt etmek.
  • Silahları bırakmak.
  • Teslim olmak.
  • Teslim şartlarını kararlaştırmak.

Capitulate ingilizcede ne demek, Capitulate nerede nasıl kullanılır?

Capitulated : Teslim olmak. Silahları bırakmak. Teslim olan. Teslim şartlarını kararlaştırmak. Teslim olmuş.

Capitulates : Taahhüt etmek. Teslim şartlarını kararlaştırmak. Taviz vermek. Silahları bırakmak. Teslim olmak. Anlaşmak.

Recapitulate : Tekrarlamak. Önemli çekitleri kaytalamak. Yeniden özetlemek. Yinelemek. Özetlemek. Önemli noktaları yinelemek.

Recapitulated : Yeniden özetlemek. Yinelemek. Tekrarlamak. Önemli noktaları yinelemek. Özetlemek.

Recapitulates : Yinelemek. Özetlemek. Yeniden özetlemek. Önemli noktaları yinelemek. Tekrarlamak.

Capitular : Kilise meclisi ile ilgili. Katedral danışma kurulu ile ilgili.

Capitulator : Boyun eğen kimse. Teslim olan kimse.

Capitulation : Yabancı ayrıcalığı. Şartlı teslim olma. Özet. Kapitülasyon. Şartlı teslim. Teslim. Yabancılara tanınan ayrıcalık. Silah bırakma. Avrupa, asya ya da amerika'daki bütün yabancı devletler yararına doğu ve yakın doğu devletlerince tanınan çeşitli ayrıcalıklar. Kapitilasyon.

Recapitulations : Temel sınıflara göre karışık verilerin özeti. Yeniden özetleme. Tekrarlama. Özet. Bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı. Özetleme. Yineleme. Rekapitülasyon. Tekrar.

 

Recapitulating : Önemli noktaları yinelemek. Yeniden özetlemek. Yinelemek. Özetlemek. Tekrarlamak.

İngilizce Capitulate Türkçe anlamı, Capitulate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Capitulate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Agree with : Aynı fikirde olmak. Aynı görüşte olmak. Uymak. Tetabuk etmek. (alınan karara vb) sıcak yaklaşmak. Katılmak. Yaramak. Bağdaşmak. İyi gelmek. İle mutabık kalmak.

Stipulating : Şart koymak. Şart koşmak. Koşul olarak koymak. Koşul olarak koyma. Şartları belirlemek. Garanti etmek. Şart koşma.

Resign oneself to : Boyun eğmek. Kabullenmek. Yakınmadan kabul etmek. Kendini bırakmak. Tevekkül etmek. Boyun eğerek (birşeye) katlanmak.

Agree : Kararlaştırmak. Yaramak. Mutabık kalmak. Uyuşmak. Kabul etmek. Uymak (bir başka şeye). Uymak. Birleşmek. Bağdaşmak.

Accord : Mutabakat. Uyum. Bağdaşmak. Anlaşma. Uyum sağlamak. Ahenk vermek. Uygunluk. Teslim etmek. Akort. Uymak.

Be in accord with : Uymak. -e uymak. Benzeşmek. Aynı düşünceleri paylaşmak. Uyum içinde olmak. Uyuşmak. Birbirine çok iyi gitmek. İle uyumlu olmak.

Give in : Pes etmek. Pes demek. Kabullenmek. Razı olmak. Teslim etmek. Kabul etmek. Vermek. Boyun eğmek. Çökmek.

Agree to : Uymak. Uygun bulmak. Mutabık kalmak. Boyun eğmek. Kabul etmek. Rıza göstermek. Muvafakat etmek.

Make a commitment : Vaatte bulunmak. Söz vermek. Taahhütte bulunmak. Taahhüt altına girmek. Taahhüt vermek.

Capitulated : Teslim olan. Teslim olmuş.

Capitulate synonyms : commit, buckle under, stipulate, engages, be in rapport with, bend the neck, undertake, promise, closes, be at one with, contract an engagement, resign, surrender, capitulates, bargain, give an undertaking, pledge, stipulates, roll over, give oneself up, cave in, knuckle under, give up, resigns, make concessions to, assent, give up the struggle, knuckle down, stipulated, engage, agrees, bargained, capitulating.

 

Capitulate zıt anlamlı kelimeler, Capitulate kelime anlamı

Resist : Göğüslemek. Karşı çıkmak. Direnmek. Göğüs germek. Karşı durmak. Engellemek. Kafa tutmak. -meden edebilmek. Dayanmak. Direşmek.

Capitulate ingilizce tanımı, definition of Capitulate

Capitulate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To settle or draw up the heads or terms of an agreement, as in chapters or articles. To agree. To surrender or transfer, as an army or a fortress, on certain conditions.