Make a commitment türkçesi Make a commitment nedir

  • Vaatte bulunmak.
  • Taahhüt altına girmek.
  • Taahhüt vermek.
  • Taahhütte bulunmak.
  • Taahhüt etmek.
  • Söz vermek.

Make a commitment ingilizcede ne demek, Make a commitment nerede nasıl kullanılır?

Make : Zorlamak. Biçim. Kazanç. Verim. Hesap etmek. Düzeltmek. Düdüklemek. Eylemek. -e neden olmak. Yaratmak.

A : Miktar belirtir. Amperin simgesi. Bir. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. En yüksek not. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir.

Commitment : Bağlılık. Vaat. Taahhüt. Bağlantı. Hapis hükmü. Suç işleme. Havale. Teslim etme. Bağlanma.

Make a backup : Yedeklemek.

Make a bargain : Anlaşmaya varmak. Anlaşmak. Bir işi bağlamak. Mutabık kalmak. Anlaşmak (pazarlık).

Make a beeline for : Dosdoğru ve çabucak gitmek. -e hemen gitmek. Dosdoğru bir yere gitmek. Doğruca gitmek. Kestirmeden gitmek.

Make a bolt : Tüymek. Kaçmak. Kirişi kırmak.

Make a big stink : Kıyameti koparmak. Olay çıkarmak.

Make a bid : Teklif geçmek. Çaba harcamak. Pey sürmek. Teklif götürmek.

Make a blunder : Baltayı taşa vurmak. Gaf yapmak. Falso yapmak. Pot kırmak. Nane yemek.

İngilizce Make a commitment Türkçe anlamı, Make a commitment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Make a commitment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Affirms : Doğrulamak. Beyan etmek. Tekrarlamak. İddia etmek. Söylemek. Onaylamak. Olumlamak. İleri sürmek. Tasdik etmek.

Undertake : Garanti etmek. Kabullenme, bir işin uygulanmasını ya da yapımını üzerine alma. Üzerine alma. Deruhte etmek. Girişmek. Denemek. Üstlenmek.

Assuring : Yarma. Güvenilir. Güvenceye almak. Temin edici. Sigortalamak. Temin etmek. Sağlamak. Sağlama almak. İkna etmek.

Engage : Verginle tutmak. Bağlamak. Çarpışmaya girmek. Bağlanmak. Tutmak. Birbirine geçmek. Çatışmak. Kullanmak.

Stipulate : Anlaşma yapmak. Koşul olarak koymak. Koşul koymak. Garanti etmek. Şart koymak. Şart koşmak. Koşula bağlamak. Öngörmek. Şarta bağlamak.

Make a promise : Vaadde bulunmak.

Assures : Kesinleştirmek. Güvence altına almak. Güven vermek. Sağlamak. Garanti etmek. İnandırmak. Sigorta etmek. Sağlama almak. İnandırmaya çalışmak.

Be committed : Bağlanmak.

Guarantee : Senet vermek. Bir anlaşmada taraflardan birine ait sorumluluğun bir başkası tarafından söz, mal veya para biçiminde yüklenilmesi. bk. kefalet. Garanti altına almak. Tecim belgitlerinde üçüncü bir kişinin ödemeden sorumlu olanlar yararına alacaklılara karşı borçlanmada bulunması. Güvence altına almak. Garantilemek. Üçüncül inanca. Garanti etmek. Kefalet etmek. Kefil olmak.

Stipulates : Şart koymak. Koşula bağlamak. Anlaşma yapmak. Şarta bağlamak. Şartları belirlemek. Koşul koymak. Öngörmek. Şart koşmak. Garanti etmek.

Make a commitment synonyms : covenant, commit, stipulated, capitulating, assure, give an undertaking, give a promise, commits, covenanting, engages, capitulates, capitulate, commit oneself to, stipulating, promise, pledge, affirm, contract an engagement, give an assurance, commit oneself.