Collages türkçesi Collages nedir

  • Dermece.
  • Kolaj.
  • Kolaj resim.
  • Kolaj tekniğiyle yapılmış resim.

Collages ingilizcede ne demek, Collages nerede nasıl kullanılır?

Collage : Kolaj. Dermece. Kolaj tekniğiyle yapılmış resim. Kolaj resim.

Collagen : Kollajen. Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein. Kollagen. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandırılan bir cins protein. yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal. Jelatin özü. Kolajen. Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Kıkırdak tutkalı. Çözünmez lifli protein (biyoloji terimi).

Collagen fiber : Kollajen lif. Kollajen iplikler.

Collagen footpat disorder : Taban yastığı kollajen bozukluğu. Alman kurt köpeklerinin eniklerinde taban yastıklarının zayıflığı, ülserleşmesi ve kollajen dejenerasyonu belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık. kendiliğinden gerileyebileceği gibi 2-3 yıl sonra ölümcül böbrek amiloidozisi gelişebilir.

 

Collagen nevus : Kollajen beni. Bağ doku beni.

Collagene : Kollagen. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan üç polipeptit zincirinin üçlü heliks şeklinde önce tropokollagen birimlerini, bunların da özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller şeklinde, bazal laminada tabaka şeklinde, kemikde halkasal tabakalar şeklinde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandınlan bir cins protein.

Collagenoblast : Fibroblastların farklılaşmasıyla oluşan, kollajen üreten hücre. Kollajenoblast.

Collagens : Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Kıkırdak tutkalı. Jelatin özü. Kollagen. Kolajen. Kollajen.

Collagenous : Kollajenöz.

Collagenase : Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim. Kollajenaz. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kıkırdak enzimi. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollajeni parçalayan enzim. Jelatin üreten enzim. Kollajeni katalize den enzim. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri. Kollagenaz.

 

İngilizce Collages Türkçe anlamı, Collages eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collages ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Picture : Görülmeye değer şey ya da kişi. Tasvir. Betimlemek. Resmetmek. Yansıtmak. Hayal etmek. Tablo. Ç. Pek güzel kimse ya da şey. Fotoğraf.

Photomontage : Fotomontaj yapmak. Foto montaj. Fotomontaj. Işık kurgu.

Ikon : Azizlerin resmi. Dini resim. Bkz.icon. Dini heykel.

Academia : Akademik çevre. Akademik ortam. Akademik dünyanın atmosferi. Yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili olan her şey.

Academe : Akademik çevreyi tercih eden. Okul. Akademik topluluk. Bilimsel öğrenimi olan kimse (özellikle öğretmen veya öğrenci). Akademik çevre. Akademik ortam.

Icon : Kutsal kişilerin resmi. Görüntüsel gösterge. Azizlerin resmi. Simge. Bilgisayar, tarih alanlarında kullanılır. Ortodoks kiliselerinde bulunan dinsel resim ve heykeller. İkona. İkon. Dini resim. Dini heykel.

Montage : Bindirme. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle, kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma. (abd'de) görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için abd'de yalnız montage terimi kullanılır, asıl kurgu editing terimiyle anlatılır). tv. mıknatıslı görüntü kuşağındaki çekimlerin uyumlu bir bütün oluşturacak yolda bir araya getirilmesi. sinemadaki kurgu çalışmasının çok değişik biçiminin televizyonda doğrudan doğruya yayın sırasında ve anında yapılması (bu işlem, resim seçme terimiyle belirtilir). Montajlamak. Fotomontaj. Film montajı. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çarpıcı kurgu. Montaj. İzleyicide vurucu bir etki yaratmak amacıyla çarpıcı çekimlerin dizilenmesiyle sağlanan kurgu; tepkeler üzerine kurulur; konunun doğal akışından kaynaklanan simgeleri kullanır. Kurgu.

Image : Simge. Resim. Görüntü. Aynı. Yansıtmak. Şekil. Hayal. İmaj. Bir nesnenin çeşitli noktalarından çıkan ışık ışınlarının, bir ışıksal dizgeden geçtikten sonra oluşturdukları biçim. Çıkarımcı yolda uzancalı yordamlarda bir kavram yaratmak üzere kullanılan görsel anlatım ya da tasarımsal görünü.

Collages synonyms : paste up, quodlibet, collage, body.

Collages zıt anlamlı kelimeler, Collages kelime anlamı

Spread : Sürmek. Yayılış. Dağıtmak. Örtü. Şölen. Uzanıp gitmek. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belirlenen faiz farkı. Açılmak. Sapma (balistik). Bölmek.

Disorder : Düzensizlik. Bozmak. Karışıklık. Nizamsızlık. Kargaşa. Düzenini bozmak. Sağlığını bozmak. Keşmekeş. Hastalık. Karıştırmak.

Buttoned : Düğmelenmiş. İlikli. Düğmeli. Düğmeyle bağlanmış.