Collagen fiber türkçesi Collagen fiber nedir

Collagen fiber ingilizcede ne demek, Collagen fiber nerede nasıl kullanılır?

Collagen : Çözünmez lifli protein (biyoloji terimi). Kollagen. Kollajen. Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein. Jelatin özü. Kolajen. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandırılan bir cins protein. yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal. Kıkırdak tutkalı.

Fiber : Elyaf. Lif. Kişilik. Tel. Teltik. Karakter. Bağ dokusunda bulunan kollagen, elastik ve retiküler iplikler. lif. kas, sinir ve bağ dokusu gibi dokularda bant oluşturan uzun hücre ya da hücreler topluluğu. yünde ve saçtaki keratin gibi protein uzantılar. Sinir. Fiber. Telcik.

 

Collagen footpat disorder : Alman kurt köpeklerinin eniklerinde taban yastıklarının zayıflığı, ülserleşmesi ve kollajen dejenerasyonu belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık. kendiliğinden gerileyebileceği gibi 2-3 yıl sonra ölümcül böbrek amiloidozisi gelişebilir. Taban yastığı kollajen bozukluğu.

Collagen nevus : Kollajen beni. Bağ doku beni.

Collagenase : Kollagenaz. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Jelatin üreten enzim. Kollajenaz. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollajeni parçalayan enzim. Kıkırdak enzimi. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim. Kollajeni katalize den enzim.

Collagenase ulcer : Kollajenaz ülseri. Korneada mikrobiyel, lökositik veya nekrotik hücrelerden açığa çıkan kollajenazlar nedeniyle çabuk biçimlene ülser. sonuçta keratomalasi oluşur.

İngilizce Collagen fiber Türkçe anlamı, Collagen fiber eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collagen fiber ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

 

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Collagen fiber synonyms : a dna, abdomen, a band, abamectin, abdominal palpation, fibra collagenosa, abaxial.