Collocations türkçesi Collocations nedir

Collocations ingilizcede ne demek, Collocations nerede nasıl kullanılır?

Collocation : Birliktelik. Tertip. Yan yana tanzim. Eşdizimlilik. Aynı yerde tertip. Sıralama. Sıraya koyma. Yan yana olma. Birlikte kullanım. Düzenleme.

Collocating : Dizimlemek. Düzenlemek. Yan yana koymak. Sıralamak. Birlikte bulunmak. Sıraya koymak. Yan yana yerleştirmek. Yanyana koymak.

Collocate : Sıralamak. Birlikte bulunmak. Düzenlemek. Sıraya koymak. Yan yana koymak. Yan yana yerleştirmek. Yanyana koymak. Dizimlemek. Yerleştirmek.

Collocated : Yan yana yerleştirilen. Sıralamak. Yan yana koymak. Eş konumlu. Düzenlemek. Yan yana yerleştirilmiş.

Collocates : Yanyana koymak. Yan yana koymak. Düzenlemek. Dizimlemek. Birlikte bulunmak. Sıralamak. Yan yana yerleştirmek. Sıraya koymak.

İngilizce Collocations Türkçe anlamı, Collocations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collocations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Co occurrence : Birlikte gerçekleşme. Birlikte bulunma.

Composition : Bestecilik. Sözlü-yazılı anlatım. Eğitim, fizik, kimya, madencilik, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Düşüncelerin seçilmesi, sıraya konması, geliştirilmesi ve yazılı ya da sözlü olarak düzgün bir biçimde anlatılması işi. birtakım öğeleri bir bütün elde etmek amacıyla birleştirme, kaynaştırma işlemi ya da sanatı. öğrencilere anadillerini doğru, etkili ve güzel bir biçimde konuşup yazmayı öğretmek amacıyla orta dereceli ve yüksek okullarda okutulan ders. Derleme. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası. işlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması. Kişinin kişisel bilgi ve görgüleriyle yeteneklerini başkalarının bilgi ve görgüleriyle birleştirerek bir yapıt yaratması. Eserdeki düzeltme. Yazı.

 

Classification : Organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre gruplandırılması, klasifikasyon. Sınıflama. Derecelendirme. Organizmaların çeşit ve farklılıkları ile akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre incelenmesi. biyosistematik, sistematik, klasifikasyon. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bölütleme. Vasıflandırma. Öbekleme. Aralarında dizgesel bağıntılar olan öğe, özdek, aygıt vb. nesneleri amaca göre kümelere ayırma ya da uygun kümelerde birleştirme. Kategori.

 

Regulation : Sistem. Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma. biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi. Hukuk, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ayar. Yasa. Ayarlama. Düzene sokma. Bir eylem ve davranış alanını ya da bir uygulama sürecini işlem kurallarına bağlayarak düzenleme.

Course : Pist. Bir süreç ya da gidiş içinde izlenen yol. Gidişat. Rota. Yön. Dizi. Köpeklerle kovalamak. Akış. Köpekle kovalamak (av). Koşturmak.

Distribution : Yayılma. Yapımcılar ile oynatımcılar arasında aracılık yapan, oynatımcılara kiralamak üzere bir filmin dağıtım hakkını belirli bir süre için yapımcıdan satın alarak çalışan sinema işleyimi kolu. filmin yapımcıdan alınarak oynatımcıya kiralanması işi. Bir özdek ya da nesneyi çeşitli evrelere, konumlara durumlara üleştirme. Dağılım. Bir ölçme sonucunda elde edilen değerlerin ya da test puanlarının bir ortalama noktası çevresinde serpilmesi durumu, bk. sıklık dağılımı. Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin; emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan üretim faktörlerine, ücret, faiz, kira ve kar biçiminde dağıtılması. Yaygın olma. Serpme. Oyun kişilerinin her birinin hangi oyuncu tarafından canlandırılacağını belirtme işi. Dağılış.

Marshaling : Sıraya koyma. Sıraya dizme. Hizaya sokma. Dizme. Varışta ve kalkışta yer göstericilik. Dizmek. Manevra. Tanzim etmek. Ayırma.

Collocation : Tertip. Sıraya koyma.

Position : Yerleştirmek. Vücudun, herhangi bir bölümü üzerinde, alıştırma için aldığı biçim. Oyuncuların alanda yer alış durumu. Doğum sırasında yavrunun belirli bir noktasıyla apertura pelvis kranyalisin belirli noktaları arasındaki ilişki, pozisyon. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, jimnastik, voleybol, veterinerlik alanlarında kullanılır. Memuriyet. Konum. Konumlanmak. Yer. Sav.

Co ordination : Koordinasyon. Eşgüdüm. Tertip. Tutarlılık. İnsicam. Uyum içinde cereyan eden hareket.

Collocations synonyms : linguistic unit, language unit, association, adjustment, apposition, decretive, devising, alinement, conjoin, gradation, coordination, grading, gradations, synergy, hand in glove, disposal, alignment, disposition, tessellation, arrangement, positioning, controlment, configuration, placement, juxtaposition, regulating, synergies, coordinating, consortium, juxtaposing, locating, conjoins, location.