Cumhurbaşkanı nedir, Cumhurbaşkanı ne demek

 • Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi

Cumhurbaşkanı hakkında bilgiler

Cumhuriyet başkanı ya da kısaltılmış şekliyle cumhurbaşkanı eski adıyla reis-i cumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet başkanına verilen addır. Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD, İran, Azerbaycan gibi cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı hükûmetin başı iken, Türkiye, Almanya, Yunanistan gibi parlamenter sistemle yönetilen parlamenter cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı çoğunlukla semboliktir.

Amerika Birleşik Devletleri de bir cumhuriyet olmasına rağmen, ülkenin resmî adında cumhuriyet geçmemesi sebebiyle ABD cumhurbaşkanı çoğunlukla sadece başkan olarak adlandırılır.

Cumhurbaşkanı ile ilgili Cümleler

 • Önceki gün Fransız cumhurbaşkanına resmi bir ziyaret yaptı.
 • Cumhurbaşkanı reformları duyurdu.
 • Deodoro da Fonseca Brezilya'nın ilk cumhurbaşkanıydı. Galileo ve Isaac Newton büyük fizikçilerdi.
 • Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur.
 • Cumhurbaşkanı oldu diye istediğini hapse attırmaya hakkı yok.
 • Cumhurbaşkanına hakaret etmek, kanunlarımıza göre suçtur.
 • Onlar yeni cumhurbaşkanı için bir akşam yemeği düzenlediler.
 • Cumhurbaşkanı reformları ilan etti.
 • Eski olimpiyat eskrim şampiyonu Pál Schmitt Macaristan Cumhurbaşkanı seçildi.
 • Bugünkü gazetede cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler'e ziyaret etme fikrinden vazgeçtiği yazıyor.
 • Cumhurbaşkanı ve maiyeti yaralandı.
 • Bahar mevsiminden beri o, ülkenin cumhurbaşkanı.
 • Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
 • Cumhurbaşkanı dört yıllığına seçildi.
 

Cumhurbaşkanı tanımı, anlamı:

Cumhuriyet : Cumhuriyet altını. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Devlet.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Büyüklük, mevki. Talih. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey.

Cumhur : Halk. Topluluk.

Reisicumhur : Cumhurbaşkanı.

Reis : Lider. Başkan. Küçük tekne kaptanı.

Başkanlık : Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset. Başkan olma durumu.

 

Sistem : Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem. Dizge. Model, tip. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Düzen.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Alman : Cermen soyundan olan halk. Bu halktan olan kimse.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Diğer dillerde Cumhurbaşkanı anlamı nedir?

İngilizce'de Cumhurbaşkanı ne demek? : n. president

Fransızca'da Cumhurbaşkanı : président de la République

Almanca'da Cumhurbaşkanı : n. Präsident

Rusça'da Cumhurbaşkanı : n. президент (M)