Cycle stroke türkçesi Cycle stroke nedir

  • Evre.
  • Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.

Cycle stroke ingilizcede ne demek, Cycle stroke nerede nasıl kullanılır?

Cycle : Dönme. Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (her çevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş bir çevrimdir. bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedeki çevrim sayısına eşittir). (özellikle) bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda, çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. yinelenimler genellikle saniyede çevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir). Zaman. Devir. Dizi. Elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol. Çoğalan bir değişkenin art arda gelen minimumlar ya da maksimumlar aralıkları ve bu aralıklardaki değişme biçimleri özdeş değilse bu olayın dönümünden söz edilemez. onun yerine art arda gelen her minimum ya da maksimum çifti arasındaki değişim bir çevrim olur. sözgelişi, güneş lekeleri sayısı tekrarlı olarak azalır çoğalır. bir tarihde gözlenen leke sayısı sıfır iken bir süre sonra bu sayı artar, en büyük değeri alır ve sonra tekrar sıfır olur. böylece bir çevrim tamamlanmıştır; ondan sonra ikinci çevrim başlar, başka hızda ve değerlerde çoğalır, yeniden sıfıra iner. bu da ikinci çevrimdir. güneş leke çevrimlerinin süresi 9 ile 13 yıl arasında değişir. Bilgisayar, bilişim, uzay, iktisat, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bisiklet. Devre.

 

Stroke : Okşayış. Davranış. Saat vuruşu. Felç. İnmek. Vurmak. Fırça darbesi. Vuruş. Taş yontmak. Darbe.

Cycle annealing : Çevrimli tavlama. Çevrimsel tavlama.

Cycle counter : Devir sayacı. Ritim sayacı. Çevrim sayacı. Salınım sayacı.

Cycle criterion : Çevrim ölçütü. Salınım ölçütü.

Cycle font color : Yazıtipi rengini değiştir.

İngilizce Cycle stroke Türkçe anlamı, Cycle stroke eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cycle stroke ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Stage : Yerbilim zamanlarından bir dönem süresi içinde oluşmuş katmanlı kayaçlar. Tiyatro. Safha. Bir ya da daha çok çekim içinde gerçekleştirilen, aynı kişileri aynı bezem içinde gösteren, çekim ile ayrım arasında yer alan film parçası (bazen çekim yerine de kullanılır). tv. bir televizyon oyununun, aynı kişileri aynı bezem içinde veren bölümü. sinema/tv. dış dünyanın film ya da televizyon oyununda yer alan herhangi bir görünüşü. işliğin, düzlüğün, üzerinde bezem kurulmuş, çalışma yapılan bölümü. Sinema, televizyon, tiyatro, jeoloji alanlarında kullanılır. Tertip etmek. Sahneye koymak. Tiyatroculuk. Aşama. Tiyatro sahnesi.

 

Degrees : Açılar. Aşama. Diploma. Lisans. Sıralı notalar. Rütbe. Ünvan. Derece. Karşılaştırmalı üstünlük derecesi (dilbilgisi terimi).

Phase : Ses sinyalini, frekansında ard arda gelen yükseltme ve alçaltmalar oluşturarak süzmek. Evrelemek. Dengedeki bir dizge içinde, başka bölümlerden fiziksel ayrılıklar gösteren ve kesin yüzeylerle sınırlanmış tektürel yapılı bölge. 2-göziem süresinde bir elektriksel dalganın sıfırdan en büyük değere dek aldığı bağıl değer. Evrelendirmek. Bir şeyin gözle görünen kısmı. evre. bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu. elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem. Safha. Evreler halinde hazırlamak. Pille. Evreler halinde sunmak. Bölge.

Phases : Bölge. Safha. Safahat. Evreler. Aşama. Faz. Kesim. Aşamalar.

Degree : Rütbe. Radde. Lisans. Kademe. Mertebe. Bilgisayar, eğitim, fizik, ekonomi alanlarında kullanılır. Derece. Viski, likör ve benzeri sıvıların 1 santigrat devinme kertesinde oylumunca kapsadığı saf alkol ki yüzde ya da binde oranıyle değerlendirilir. bir şeyin değerini belirtmek üzere kullanılan ölçü birimi. Ünvan. Okullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı gösteren değer.

The stage : Aşama. Sahne. Hazırlamak. Kademe. Tertip etmek. Sahnelemek. Düzenlemek. Platformlar üzerindeki tahta. Bir tiyatroda aktörlerin performanslarını sergiledikleri yer.