Cystic adenocarcinoma türkçesi Cystic adenocarcinoma nedir

Cystic adenocarcinoma ingilizcede ne demek, Cystic adenocarcinoma nerede nasıl kullanılır?

Cystic : Kist. Sistik. Sidik torbası ile ilgili. Kist özelliğinde, kiste benzer. Torbalı. Kistli. Sidiktorbası. Sidik torbası. Kist ile ilgili.

Adenocarcinoma : Adenokarsinon. Adenokanser. Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser. Beze uru. Bir vücut organının duvarında veya iç yüzey hücrelerinde oluşan kanser. Adenokarsinom.

Cystic corpus luteum : Ortasında boşluk bulunan lüteal yapı. Kistik korpus luteum.

Cystic duct : Hepatik kanaldan gelen safrayı alarak safra kanalına gönderen ve safra kesesinin bir boyunla açıldığı kanal. Sistik kanal.

Cystic endometrial degeneration : Endometriyumun kistik dejenerasyonu. Hiperöstrojenik etkiye ve yangıya bağlı olarak endometriyal bezlerin kistik bir durum almasına bağlı oluşan döl yatağı hastalığı.

Cystic endometrial hyperplasia : Ceh. Endometriyumun kistik hiperplazisi. Kistik endometriyum hiperplazisi. Döl yatağının iç katının patolojik üremesi, mukoza kalınlaşması ve bezlerin kistik hal almasıyla belirgin geri dönüşümsü patolojik değişim, kistik endometriyum hiperplazisi, piyometra kompleks, ceh. endometriyum hipeplazisinin ilerlemiş evresi olup birçok türde aşırı ve uzun süren östrojenik uyarımlara, köpek ve kedilerde ise progesteronun etkisiyle biçimlenir. ilerlemiş olgularda çoğunlukla yangısal değişimlerle birlikte bulunur. ineklerde, kistik hiperplazi tipik olarak bir örnek özellikte olmaz ve uzun süren mukometra veya hidrometraya neden olur.

 

İngilizce Cystic adenocarcinoma Türkçe anlamı, Cystic adenocarcinoma eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cystic adenocarcinoma ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Salhane. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Abdomen. Karın.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Cystadenocarcinoma : Kistik boşluklar içeren, bez dokusundan gelişen kötücül tümör, kistik adenokarsinom. en çok yumurtalıktan köken alır, ayrıca pankreas ve tiroit bezi dokusunda da görülür.

 

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Cystic adenocarcinoma synonyms : a amplitude mod, abaxial, a c syndrom, a band, abdominal palpation, abdominal distention, a dna.