Dağıtım bölgesi nedir, Dağıtım bölgesi ne demek

Dağıtım bölgesi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir ülkenin, coğrafya durumuna, nüfus yoğunluğuna, sinemalarının sayısına ve dağılışına, film başına sağlayabildiği ortalama gelire göre değişik özellikler gösteren ve dağıtım yönünden ayrıldığı belli başlı bölümlerden her biri (örneğin Türkiye genellikle şu altı dağıtım bölgesine ayrılmıştır: İstanbul (Marmara, Trakya), İzmir (Ege), Adana (Güney ve Güneydoğu Anadolu), Samsun (Doğu Karadeniz), Zonguldak (Batı Karadeniz), Ankara (Orta Anadolu).

Dağıtım bölgesi anlamı, kısaca tanımı

Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasılığı bulunduğunu ölçen temel ısıldevim-bilimsel nicelik. [Bakınız: dakı]

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Dağıtım : Dağıtma işi, tevzi. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

Nüfus yoğunluğu : Nüfus ile bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüzölçümü arasındaki oran, nüfus kesafeti.

 

Ortalama gelir : Belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, diğer bir deyişle belirli bir dönemde bir birim maldan elde edilen gelir.

Belli başlı : Belirli, muayyen. Önemli.

Güneydoğu : Güneyle doğu arasındaki yön.

Zonguldak : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Karadeniz : Çok düşünceli ve durgun görünen kimseler için kullanılan "Karadeniz'de gemilerin mi battı?" deyiminde geçen bir söz.

Ayrılmış : Ayırdedilmiş.

Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Her biri : Ayrı ayrı hepsi.

Yönünden : Bakımından, cihetiyle, yoliyle.

Ortalama : Ortalamak işi. Yaklaşık olarak. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati, averaj. (o'rtalama) Orta yerinden.

İstanbul : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Her bir : Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher (I).

Marmara : Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

Örneğin : Söz gelişi.

Diğer dillerde Dağıtım bölgesi anlamı nedir?

İngilizce'de Dağıtım bölgesi ne demek ? : territory