Danış nedir, Danış ne demek

Danış isminin anlamı, Danış ne demek:

Kız ismi olarak; Önemli bir konuda birkaç kişinin konuşması. Erkek ismi olarak; Önemli bir konuda birkaç kişinin konuşması.

Danış tanımı, anlamı:

Danışan dağı aşmış danışmayan düz yolda şaşmış : "bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider" anlamında kullanılan bir söz.

Danışık : Olmayan bir durumu varmış gibi göstermek veya olduğundan başka anlatmak için önceden yapılmış olan anlaşma, muvazaa.

Danışıklı : Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı.

Danışıklı dövüş : Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike.

Danışılma : Danışılmak işi.

Danışılmak : Danışma işi yapılmak.

Danışma : Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret. Danışılan yer, müracaat, enformasyon.

Danışma bürosu : Bazı kuruluşların işleriyle ilgili olarak sorulacak soruları cevaplamak üzere açılmış büro.

Danışma meclisi : 1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri.

Danışmak : Bir iş için bilgi veya yol sormak, görüş almak, istişare etmek, müracaat etmek, meşveret etmek.

 

Danışman : Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir.

Danışmanlık : Danışmanın yaptığı görev, müşavirlik.

Akıl danışmak : Bir konuda birinin görüşünü sormak.

Basın danışmanı : Kişi veya kuruluşların görsel ve yazılı basınla iletişimini sağlayarak her türlü etkinliğini duyuran uzman.

Basın danışmanlığı : Basın danışmanının yaptığı iş.

Bin bilsen de bir bilene danış : "bir insan bir şeyi ne kadar iyi bilirse bilsin, gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir" anlamında kullanılan bir söz.

Fikir danışmak : Bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak.

Keseye danış pazarlığa sonra giriş : "ödeyecek paranız yoksa bir şey satın almaya girişmeyin" anlamında kullanılan bir söz.

Sanat danışmanı : Sanatsal etkinliklerde yol göstermek, yönlendirmek amacıyla görevlendirilmiş uzman kişi.

Sanat danışmanlığı : Sanat danışmanının yaptığı iş.

Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli.

Kişi : Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek.

 

Konuşma : Görüşme, danışma, müzakere. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans. Konuşmak işi.

Müşavere : Danışma, danış.

Danışabilme : Danışabilmek işi.

Danışabilmek : Danışma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Danışan : Herhangi bir güçlük ya da sorunun çözümü için ruhbilim uzmanlarından yardım isteyen (kişi).

Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış : “bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider” anlamında kullanılan bir söz.

Danışıh : İfade

Danışık asmak : Düğün yapacak olan, düğün hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için memleketin ileri gelenlerini yemekli bir toplantıya çağırmak.

Danışık çayı : Düğün olurken köylüye verilen çay.

Danışık ekmeği : Düğüne başlanırken verilen yemek

Danışık etmek : İstişare etmek

Danışıkcı : Müşavir

Danış ile ilgili Cümleler

 • Danışmanınla konuşabilir miyim?
 • Bir doktora danışmalısın.
 • Danışmadan başka bir randevu alın.
 • Danışmanımı aramalıyım.
 • Mümkün olduğunda uzmanlara danışmalısın.
 • Her öğrencinin bir danışmanı var.
 • Danışma masası nerede?
 • Danışmanımı aramam gerekiyor.
 • Ben danışmanım.
 • Tom'a danışılmadı.
 • Ali ve Mary bir evlilik danışmanına gitmeye karar verdiler.
 • Danışma nerede?
 • Ali benim danışmanım.

Diğer dillerde Danış anlamı nedir?

İngilizce'de Danış ne demek? : [Cocktail] n. consultation, counseling, advising

v. consult, take one's advice, advise with, confer, debate, deliberate, turn to