Danga nedir, Danga ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Bir şeyin büyüğü, irisi, iriyarı adam.

Silah.

Danga ile ilgili Cümleler

  • Ali bir dangalak.
  • Jale bir dangalak.

Danga kısaca anlamı, tanımı

Dang : Başta, kaslarda ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık

Dangadan atmak : Düşünmeden, münasebetsiz söz söylemek.

Dangal : Husye, erkeklik bezi.

Dangal dungal : Gelişigüzel, biçimsiz, kaba saba: Eyle dangal dungal iş olmaz, adam gibi iş isterim.

Dangalafısdit : Eski türkçe tıngılamak: Sallanıp düşmek (Erzincan Merkez).

Dangalafıstık : Tahterevalli.

Dangalafıstik : Tahterevalli.

Dangalafıştı : Tahterevalli.

Dangalaklaşma : Dangalaklaşmak işi.

Dangalaklaşmak : Dangalak gibi davranmaya başlamak.

Dangaz : Müsrif. Aptal, budala. Yüksek: Bu bina dangaz değil oturaklı. Biçimsiz.

Dangazlamak : Yüksekten uçmak.

Dangadak : Ansızın. Damdan düşer gibi.

Dangalak : Akılsız, düşüncesiz kimse.

Dangalakça : Dangalağa yakışır. (dangala'kça) Dangalağa yakışır bir biçimde.

Dangalaklık : Dangalak olma durumu. Dangalakça davranış.

Silah : Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç. Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç. Bir konuda etkili her şey.

Sila : Silah. Sıla, vatan. Silaha, silahı.

 

İris : Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü.

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

Diğer dillerde Dang humması anlamı nedir?

İngilizce'de Dang humması ne demek ? : dengue