Denizaşırı yatırım kredi sigortası nedir, Denizaşırı yatırım kredi sigortası ne demek

Denizaşırı yatırım kredi sigortası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

Gelişmiş ülke firmalarının denizaşırı yatırımları için yapılan orta ve uzun vadeli dışsatım kredi sigortası.

Denizaşırı yatırım kredi sigortası anlamı, tanımı

Yatırı : Yıkılmış, kesilmiş, kuru kütük. Eğimli

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Şanlıurfa şehrinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı olan küçük bir yerleşim birimi.

Denizaşırı : Denizlerin ötesinde bulunan. Deniz ötesine yapılan.

Kredi : Borç ödemede güvenilir olma durumu. Güven, saygınlık, itibar. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.

Sigorta : Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılmış olan iki taraflı bağlantı sözleşmesi. Bu tür sözleşmeleri yapan şirket. Özellikle elektrik devresinde, akım çok güçlü olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne veya düzen.

 

Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme.

Yatır : Doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan kimsenin mezarı.

Yatırım : Yatırma işi. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

Orta ve uzun vadeli dışsatım kredi sigortası : Dışsatımcıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak belirli bir yerli katkı oranı içeren sermaye ve yarı sermaye mallarının 5 yıla kadar vadeli dışsatımından doğacak alacakları için yapılan dışsatım kredi sigortası. karşılığı kısa vadeli dışsatım kredi sigortası, denizaşırı yatırım kredi sigortası.

Uzun vadeli : Süresi uzun olan.

Gelişmiş : Gelişme gösteren, ümranlı.

Vadeli : Vadesi olan. Süresi sınırlanmış.

Firma : Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi.

Geliş : Gelme işi.

Diğer dillerde Denizaşırı yatırım kredi sigortası anlamı nedir?

İngilizce'de Denizaşırı yatırım kredi sigortası ne demek ? : overseas investment credit insurance