Discrete distribution türkçesi Discrete distribution nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Ayrık dağılım.
  • Kesikli dağılım.

Discrete distribution ingilizcede ne demek, Discrete distribution nerede nasıl kullanılır?

Discrete : Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin. Ayrık. Farklı. Ayrı. Öğecikder, ışılcıklar gibi sürekli yapıda olmayan (varlıklar). Belirli. Diskrit. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Ayrılmış. Soyut.

Distribution : Dağıtma. Dağıtım. Bir değişkene ilişkin gözlem ya da verileri, değişkenin çeşitli değer ya da seçeneklerine göre dağıtan toplu sergileme.. Taksim. Rol dağıtımı. Serpme. Bölüştürme. Bir niceliğin işlevi olduğu bir değişkenin değerleri üzerinde ağırlıklı üleşimi. Yayma. Dağılış.

Discrete choice model : Kesikli seçim modeli.

Discrete data : Bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Kesikli veri. Ayrık veri. Damgalarla gösterilen veri.

Discrete data model : Kesikli veri modeli.

Discrete data variable : Kesikli veri değişkeni.

İngilizce Discrete distribution Türkçe anlamı, Discrete distribution eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discrete distribution ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abadir test : Abadir sınaması.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A error : A-hatası.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori probability : Öncül olasılık.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

A priori information : Öncül bilgi.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Discrete distribution synonyms : abrupt distribution, a priori analysis, abel blanchard model, a posteriori analysis, aalens linear regression model, a posteriori information, a posteriori probability, a b model.