Eş biçim nedir, Eş biçim ne demek

Eş biçim; bir kimya terimidir.

  • Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf

Eş biçim anlamı, kısaca tanımı:

Biçim : Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Eş biçimli : Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o. Benzer.

İzomorf : Eş biçim.

Eş biçimlilik : Benzer yapıda olan maddeler arasındaki billurlaşma benzerliği, izomorfizm. mat. İki matematik kümesi arasında benzerlik bağıntısı, izomorfizm. hay. b. Organizmada çeşitli soylardan ileri gelen benzerlik, izomorfizm.