Eş biçimli nedir, Eş biçimli ne demek

Eş biçimli; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik

Eş biçimli tanımı, anlamı:

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi.

Benzeri : Aynı.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Başkası değil, yine o. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş.

İzomorfik : Eş biçimli.

Eş biçimlilik : Benzer yapıda olan maddeler arasındaki billurlaşma benzerliği, izomorfizm. mat. İki matematik kümesi arasında benzerlik bağıntısı, izomorfizm. hay. b. Organizmada çeşitli soylardan ileri gelen benzerlik, izomorfizm.