İzomorfik nedir, İzomorfik ne demek

İzomorfik; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Eş biçimli

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Morfolojik olarak benzer olan.

İngilizce'de İzomorfik ne demek? İzomorfik ingilizcesi nedir?:

isomorphic

İzomorfik tanımı, anlamı:

İzomorf : Eş biçim.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri.

Eş biçimli : Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik.

: Aynştaynyum elementinin simgesi. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı.

Biçimli : Herhangi bir biçimde olan. Düzgün. Biçimi güzel olan, mevzun. Uygun olarak, yakışacak bir biçimde.

Diğer dillerde İzomorfik anlamı nedir?

İngilizce'de İzomorfik ne demek? : isomorphic