İzomorf nedir, İzomorf ne demek

İzomorf; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Eş biçim

İzomorf anlamı, kısaca tanımı:

İzomorfik : Eş biçimli.

İzomorfizm : Eş biçimlilik.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi.

Eş biçim : Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf.

: Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı. Aynştaynyum elementinin simgesi.

Diğer dillerde İzomorf anlamı nedir?

İngilizce'de İzomorf ne demek? : isomorphic, isomorphous

Fransızca'da İzomorf : isomorphe

Almanca'da İzomorf : adj. isomorph