Entity türkçesi Entity nedir

Entity ile ilgili cümleler

English: Afterwards, he assumed a new identity.
Turkish: Daha sonra, yeni bir kimlik üstlendiler.

English: A man was shot in a case of mistaken identity.
Turkish: Kimliği bir başkasıyla karıştırılan bir adam vuruldu.

English: Ali kept his true identity secret.
Turkish: Ali gerçek kimliğini gizli tuttu.

English: Ali didn't reveal his real identity to anyone.
Turkish: Ali gerçek kimliğini herhangi birine söylemedi.

English: A friend of Tom's had his identity stolen.
Turkish: Tom'un bir arkadaşı kimliğini çaldırdı.

Entity ingilizcede ne demek, Entity nerede nasıl kullanılır?

Entity relationship diagram : Öge-ilişki çizeneği.

Separate entity assumption : Ayrılmış varlık farzetme. Muhasebede bir işletmeye sahibinden ayrı bir varlıkmış gibi davranan temel bakış.

Accounting entity : Sayışım kişisi. Muhasebe kayıtları tutan şirket veya işletme. Muhasebe girişi. İşletmenin bağımsız kişiliğinin olması. Muhasebe kuruluşu. Sayışmanlık yazılımları tutan herhangi bir kurum. Muhasebe kurumu.

Legal entity : Tüzelkişiliği olan. Birçok kişiden oluşan ve tek bir kişi sayılan hukuki varlık. Tüzel kişi. Hukuki varlık. Tüzel kişilik. Tüzelkişi. Hükmi şahıs.

 

Palestinian entity : Filistinliler ve filistinle alakalı şeyleri temsil edenler. Filistin varlığı.

Basic marginal likelihood identity : Temel marjinal olabilirlik özdeşliği.

Eulers identity : Euler önermesi. Homojen bir fonksiyonda, bağımsız değişkenlerin değerleri ile kısmi türevlerinin çarpımlarının toplamının, fonksiyonun homojenlik derecesi ile bağımlı değişkenin değerinin çarpımına eşit olacağını ileri süren ve euler tarafından geliştirilen önerme. krş. neoklasik bölüşüm kuramı.

European security and defence identity : Avrupa güvenlik ve savunma kimliği.

Separate entity : Farklı ve egemen yapı. Ayrılmaya sebep olan. Ayrılmış varlık.

European identity : Avrupa kimliği.

İngilizce Entity Türkçe anlamı, Entity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Entity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Nascencies : Doğuş. Meydana geliş.

Carcase : Bina iskeleti. Kalıntı. Enkaz (gemi vb). Ceset. Ölü. İskelet. Cife. Kesilmiş hayvanın kanı akıtılıp yüzüldükten, deri, kuyruk ve bütün iç organları böbrek ve yağlar hariç çıkarıldıktan sonra geriye kalan bütün gövde, karkas. Gövde et. Kadavra.

 

Critter : Yaratık. Mahluk.

Bods : Erkek. Body (vücut). Adam. Şahıs. Bir yaratığın fiziksel yapısı. Kişi. Herif. Adam (argo terim).

Briefness : Kısalık. Kısa oluş.

Wights : Yaşayan varlık (eski kullanım). Doğaüstü yaratık. İnsan. Kişi. Yaratık. Safra. Canlı yaratık. Kimse.

Core : Çekirdeğini çıkarmak. İçini çıkarmak. Çekirdek. Akımsal mıknatısların kangallarının sarıldığı yumuşak demirden, çoğu zaman halka biçimli parça. Eşelek. Koçan. Ortasmdan geçen okuma/ yazma telinden belli bir yönde akım geçirildiğinde belli bir yönde mıknatıslanan ve bu durumunu, telden ters yönde bir akım geçirilmedikçe koruyan, olabildiğince küçük boyutlarda, halka biçiminde, bilgisayar ana belleği olarak kullanılan çekirdek belleği oluşturan mıknatıslı öğe. İç. Havuç. Bilişim, fizik, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Conglomerations : Bir araya toplanma. Küme. Birikinti. Birikim. Yığın. Yığma. Kümelenme. Küme haline gelme. Holding.

Brusker : Kaba. Tatsız. Sert. Kısa.

Entity synonyms : physical entity, abstract entity, entities, carcases, abstraction, availableness, selves, bio, compendious, genesis, nascency, selfdoms, existence, circumstances, existences, nascence, person, asset, affluence, creatures, brevity, bodying, creation, circumstance, brusk, arrayal, bodies, personage, constitution, body, beings, organisms, conglomeration.

Entity ingilizce tanımı, definition of Entity

Entity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A real being, whether in thought (as an ideal conception) or in fact. Essence. Being. Existence.