Ether türkçesi Ether nedir

  • Lokman ruhu.
  • Eter.
  • Gökyüzü.
  • Esir.
  • Lokmanruhu.
  • Hava.
  • Veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve dietil eter yapısında olan uçucu genel anesteziklerin en güvenli olanı. genel formülü r-o-r’ olan, polar moleküllerden oluşan ve endüstride çözücü olarak sık kullanılan, bir kez alkillenmiş alkol veya iki kez alkillenmiş su türevi, lokman ruhu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Ether ile ilgili cümleler

English: "Mary told me that they slept together." "Really?"
Turkish: "Mary bana onların birlikte uyuduğunu söyledi." "Gerçekten mi?"

English: A person views things differently according to whether they are rich or poor.
Turkish: Bir kişi zengin ya da fakir olup olmadığına göre işleri farklı görür.

English: "Does he like you?" "No, but he's a good friend and we have fun together."
Turkish: "O senden hoşlanıyor mu?" "Hayır fakat iyi bir arkadaş ve birlikte eğleniriz."

English: "I told you, I like to be alone." "So do I! Let's do it together!"
Turkish: " Sana söyledim, ben yalnız olmaktan hoşlanıyorum." "Ben de öyle! Hadi onu birlikte yapalım!"

English: A Turkish soft G and a Spanish H eloped and had lots of completely silent children together.
Turkish: Türkçe Ğ ve İspanyolca H kaçtı ve birlikte bir sürü tamamen sessiz çocuklar oldu.

 

Ether ingilizcede ne demek, Ether nerede nasıl kullanılır?

Ether addict : Eteroman.

Ether exract : Ham yağ. Hy.

Ether extract : Eter özütü. Bitki ve hayvan dokularında bulunan, suda çözünmeyen, eter, kloroform ve benzen gibi organik eriticilerde çözünebilen, mum, klorofil, yağ asidi ve yağda eriyen vitaminler gibi karmaşık kimyasal yapıda bulunan, yağımsı görünüşleriyle belirgin, havadan kolayca oksijen aldıklarından acılaşan ve bu nedenle birlikte oldukları diğer değerli besin maddelerinin tahrip olmasını hızlandırabilen yağ ve yağ benzeri organik bileşikler, eter özütü, hy. Ham yağ.

Ether extract analysis : Ham yağ tayini. Yem maddesinin geri soğutucu (sokselet ekstraksiyon cihazı) yardımıyla yağ çözücülerle özütlenmesi sonucu ortaya çıkan besin madde.

Ether lipid : Eter lipit. Plazmalojen.

Etherealisation : Ruh haline getirme.

Acetic ether : Asetik eter. Asetik eler.

Diethyl ether : Dietiletereter. Dietil eter. Anestezi eteri.

Ethereal : Havai. Eterik. Eter (ile ilgili). Semavi. Ruhani. Dünyevi olmayan. Uçuk. Uhrevi. Hafif ve ince. Eter gibi.

Etherealize : Ruh haline getirmek. Ruhlaştırmak. Etere dönüştürmek.

İngilizce Ether Türkçe anlamı, Ether eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ether ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Aromas : Güzel koku. Koku. Itır. Aroma. Aroma (güzel) koku. Hoş koku. Koku (kuvvetli ve hoş). Ortam. Rayiha.

Anesthetic : Anestetik. Solunum ve dolaşım özekleri dışında tüm bedende ya da bir bölümde duyumların yitirilmesine neden olan bileşik. Uyuşturucu. Duyumsuzlaştırıcı. Anastetik. Bayıltıcı. Uyuşturucu ilaç. Anestetik ilaç.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Heaven : Ç.gökyüzü. Allah. Sema. Tanrı. Saadet. Gök. Mutluluk. Cennet. Tanrı katı.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Empyreal : Yüce. Gökkubbe. Gök. Ulu. Göksel.

Atmospheres : Atmosfer. Basınç birimi. Çevre. Ortam.

Abattoir : Mezbaha. Salhane. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Aura : Ruh. Atmosfer. Migren ve epilepsi vakalarında görülen ve duyuları etkileyen belirti. Hale. Koku. Sıcak basması. Bir şeyin yaydığı koku. Gizemli ortam. İzlenim. Buhar.

Ether synonyms : ethrane, inhalation anaesthetic, inhalation general anaesthetic, inhalation general anesthetic, inhalation anesthetic, divinyl ether, ethyl ether, ethoxyethane, lokman spirit, bondmen, etheric, a c deformity, abdomen, azure, abdominal ovariectomy, a clay, a crochordon, ethers, sphere, bondsman, enslaved, ambience, devotee, atmospheric, captive, atmosphere, abdominal fat necrosis, azures, anaesthetic, aethers, air, aroma, abdominal pain.

Ether ingilizce tanımı, definition of Ether

Ether kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A medium of great elasticity and extreme tenuity, supposed to pervade all space, the interior of solid bodies not excepted, and to be the medium of transmission of light and heat. Hence often called luminiferous ether.