Ether extract analysis türkçesi Ether extract analysis nedir

  • Yem maddesinin geri soğutucu (sokselet ekstraksiyon cihazı) yardımıyla yağ çözücülerle özütlenmesi sonucu ortaya çıkan besin madde.
  • Ham yağ tayini.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Ether extract analysis ingilizcede ne demek, Ether extract analysis nerede nasıl kullanılır?

Ether : Hava. Esir. Eter. Veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve dietil eter yapısında olan uçucu genel anesteziklerin en güvenli olanı. genel formülü r-o-r’ olan, polar moleküllerden oluşan ve endüstride çözücü olarak sık kullanılan, bir kez alkillenmiş alkol veya iki kez alkillenmiş su türevi, lokman ruhu. Lokmanruhu. Lokman ruhu. Gökyüzü.

Extract : Sayışım özeti. Ayırıp çıkarmak (parça). Seçip çıkartmak. Ekstrakt. Çekip çıkarmak. Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki sonuçları gösteren özet. Aktarmak. Biyoloji, kimya, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Almak. Sağlamak.

Analysis : Geçmiş yıllarla karşılaştırma yapabilmek için bilançonun ayrıntılı biçimde hazırlanması. Sayışım dökümü. Bir dizgeyi, onu oluşturan altdizgelere ayırıp bunlar arasındaki işlevsel ilişkileri araştırarak inceleme, bu yolla dizgeyi tanımaya çalışma yöntemi, bk. dizge çözümleme. Tahlil. Analiz. Kimyasal çözümleme. Mal niteliğinin anlaşılması için, gerektiğinde o mal ya da örneği üzerinde yapılan kimyasal işlem. Ayrım. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede ya da gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılması yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi. Çözümleme.

 

Ether extract : Bitki ve hayvan dokularında bulunan, suda çözünmeyen, eter, kloroform ve benzen gibi organik eriticilerde çözünebilen, mum, klorofil, yağ asidi ve yağda eriyen vitaminler gibi karmaşık kimyasal yapıda bulunan, yağımsı görünüşleriyle belirgin, havadan kolayca oksijen aldıklarından acılaşan ve bu nedenle birlikte oldukları diğer değerli besin maddelerinin tahrip olmasını hızlandırabilen yağ ve yağ benzeri organik bileşikler, eter özütü, hy. Eter özütü. Ham yağ.

Nitrogen free extract analysis : Azotsuz öz madde tayini. Toplam yüzde kuru maddeden yüzde ham protein, yüzde ham yağ, yüzde ham selüloz, yüzde ham kül toplamının çıkarılmasıyla elde edilen miktar.

İngilizce Ether extract analysis Türkçe anlamı, Ether extract analysis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ether extract analysis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Ether extract analysis synonyms : abdominal distention, a band, a clay, abdominal ovariectomy, abdomen, a amplitude mod.