Explore türkçesi Explore nedir

  • Keşfe çıkmak.
  • [#araştırma Araştırmak].
  • İnceleme gezisi yapmak.
  • Dikkatle incelemek.

Explore ile ilgili cümleler

English: Ali continued to explore other ideas about the new product.
Turkish: Ali yeni ürün hakkında diğer fikirleri araştırmaya devam etti.

English: He hopes to explore the uninhabited island.
Turkish: Issız adayı keşfetmeyi umuyor.

English: I decided to go out and explore the town.
Turkish: Dışarı çıkmaya ve şehri keşfetmeye karar verdim.

English: He likes to explore underground caves.
Turkish: Yeraltı mağaralarını araştırmayı sever.

English: I want to explore the world and go on an adventure.
Turkish: Dünyayı keşfetmek ve bir maceraya devam etmek istiyorum.

Explore ingilizcede ne demek, Explore nerede nasıl kullanılır?

Explore every avenue : Her yola başvurmak.

Explored : Keşfedilmiş. Keşfetmek. Muayene etmek. Kontrol etmek. Araştırmak.

Explorement : Keşif. Keşfetme. Keşifte bulunma.

Explorer : Araştırıcı. Eksploratör. Varolup da bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkaran. Araştırmacı. Keşif yapan kişi. Kaşif. Windows gezgini. Dolaşan kimse (keşifte bulunmak amacıyla). Gezgin. Açımcı.

Explorers : Kaşifler. Kaşif. Araştırmacı.

Scantily explored : Eksik bir şekilde keşfedilmiş. Sınırlı şekilde keşfedilmiş.

Explorations : Arama. Araştırma. Keşif.

 

Exploration : Laparotomi ve operasyonlarda iç organların elle muayenesi. Dolaşma (keşifte bulunmak amacıyla). Varlığı bilinmeyen olgusal bir durumu ya da olgular arasındaki bir ilişkiyi açığa çıkararak bilgi konusuna dönüştürme. Coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sondaj. Yeryüzünde bir yörenin yakından incelenerek tanınması. Araştırma. Eksplorasyon. Araştırma (bir konuyu). Açınlayım.

Explores : Dolaşmak (keşifte bulunmak amacıyla). Açımlamak. İncelemek. Soruşturmak. Araştırmak (bir konuyu). Tetkik etmek. Araştırmak. Kontrol etmek. Muayene etmek. Bulmak.

Leave no avenue unexplored : Çalınmadık kapı bırakmamak. Her türlü yola başvurmak. Her taşın altına bakmak. Elinden gelen her şeyi denemek.

İngilizce Explore Türkçe anlamı, Explore eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Explore ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Anatomizing : Açımlamak. Derinlemesine incelemek. Teşrih etmek. Parçalara ayırıp incelemek. Dikkatle ayırmak.

Scouted : Tepmek. Keşif yapmak. Keşfedilmiş. Keşfetmek. Reddetmek.

Delves : Kazmak. Derinlemesine araştırmak. Bellemek. Altüst ederek aramak. Arayıp taramak.

Analyze : Tahlil yapmak. Psikanaliz tedavisi uygulamak. Tahlil etmek. Çözümleme. Çözümlemek. İncelemek. Analiz yapmak. Tahlil etime, inceleme. Analiz etmek.

 

Check up on : Sorgulamak. Kontrol etmek. Göz atmak. Soruşturmak. Doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak. Gözden geçirmek. Sorguya çekmek. Analiz etmek.

Scrutinize : İncelemek. İnce eleyip sık dokumak. Tetkik etmek. Dikkatle bakmak. Oy saymak (şirketlerin genel kurul toplantılarında oylama sonrası). Mercek altına almak. İyice incelemek. Bütün boyutlarıyla ele almak. Yakın takibe almak.

Delved : Bellemek. Altüst ederek aramak. Kazmak. Arayıp taramak. Derinlemesine araştırmak.

Dissects : Kesip parçalara ayırmak. Parçalara ayırmak. Kadavrayı incelemek. İncelemek. İncelemek üzere kesip ayırmak. İnceden inceye incelemek. Kadavrada çalışmak. Ayırmak. Parçalayıp incelemek.

Map : Gözlem ya da verileri alansal ve yersel dağılımıyla gösteren çizim. Yeryüzünün ya da bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen tasarı. Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir ölçeğe göre küçültülüp kuşbakışı görünüşüyle bir düzlem üzerine geçirilmesi. Markov varış süreci. Haritasını çıkarmak. Harita. Planlamak. Haritasını yapmak. Çizin. Bilgisayar, coğrafya, ekonomi alanlarında kullanılır.

Delve : Altüst ederek aramak. Bellemek. Derinlemesine araştırmak. Arayıp taramak. Kazmak.

Explore synonyms : re explore, google, pioneer, mapquest, reconnoiters, prospect, beat about, analyzed, dissect, reconnoitered, anatomized, check up, check into, scout, cave, scrutinizes, analysed, anatomizes, spelunk, reconnoiter, delve into, research, analyse, scrutinized, scrutinise, cast around, reconnoitred, ascertain, reconnoitre, examine closely, anatomize, analysing, look into.

Explore ingilizce tanımı, definition of Explore

Explore kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To seek for or after. To look wisely and carefully for. To strive to attain by search.