Fates türkçesi Fates nedir

 • Çarkıfelek.
 • Helak.
 • Yazgı.
 • Gelecek.
 • Akıbet.
 • Talih.
 • Moirai.
 • (yunan mitolojisi) insanların hayatlarını kontrol eden kader tanrıçası.
 • Üç tanrıçadan biri.
 • Kısmet.
 • Kader.
 • Alın yazısı.
 • Ecel.

Fates ile ilgili cümleler

English: The salts of sulfuric acid are called sulfates.
Turkish: Sülfürik asitin tuzları, sülfatlar olarak adlandırılır.

Fates ingilizcede ne demek, Fates nerede nasıl kullanılır?

Sulfates : Sülfat.

Thiosulfates : Tiosülfat. Trisülfirik asit tuzu (kimya). Tiyosülfat. Kükürtlü sülfat. Trisülfat.

Fate decreed otherwise : Olaylar beklendiğinden farklı bir hale döndü. Hiçbirşey planlandığı gibi gitmedi. Kader aksini emretti.

Fate has decided : Talih veya kısmet kararını verdi. Alınyazısı belirlendi. Kader ağlarını ördü. Felek kararını verdi.

As sure as fate : Çok emin. Şüphe götürmez. Kesin.

Resigned to fate : Kadere boyun eğmiş.

Quirk of fate : Kaderin cilvesi.

Tempt fate : Riske girmek. Risk almak. Ölüme meydan okumak. Kendisini tehlikeye atmak.

Evil fate : Karayazı.

Determined his fate : Kendi yolunu çizdi. Kendi kaderini belirledi.

İngilizce Fates Türkçe anlamı, Fates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bereavements : Yoksun olma. Yas. Yakınının ölümü. Matem. Kayıp (ölüm). Sevilen birinin kaybedilmesi. Kaybetme. Mahrumiyet. Yitirme. Ölüm nedeniyle kayıp.

 

Lot : Kura ile paylaştırmak. Grup. Pay. Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğu. Bir malın istek üzerine yapılan toplu ayrıntılarından her biri. Parsel. Dışarıda çevirimler için ayrılmış, geniş, boş, işliğe bitişik ya da başka bir yerde bu işte kullanılan arsa. Adçekme.

The future : Ati. Ferda.

Ends : Son. Erek. Çıma. Para. Taraf. Ölüm. Kafa. Bitiş. Sonuç.

Ensuing : Ertesi. Peşpeşe. Sonradan gelen. Sonraki. Birbirini takip etmek. Sonradan meydana gelen. Ardından gelen.

Denouements : Son. Sonuç. Çözüm. Netice.

Lotted : Kura ile paylaştırmak. Çekim yeri. Hisse. Bölüştürmek. Pay. Parsel. Çok miktar. Taksim etmek.

Oncoming : Yaklaşan. İlerleyen. Yaklaşma. Yetişmekte olan. Yaklaşmakta olan. Gelen.

Future : Yarın. İleri. Vadeli. Gelecek zaman. İlerideki. İleriki. Ati. Gelecek zaman kipi. İstikbal.

Fates synonyms : end of the world, occurrent, kismat, causal agent, pinwheel, causal agency, wheel of fortune, attendant, coming, dooming, the other end of the road, foreordainment, time of death, ordinances, next, curtains, lotting, occurrence, outcome, foreordains, karmas, aftertime, consequence, auspiciousness, fate, fatalities, day of reckoning, foreordainments, hereafter, dispensation, kismet, good fortune, destiny.

 

Fates zıt anlamlı kelimeler, Fates kelime anlamı

Misfortune : Bedbahtlık. Aksilik. Terslik. Kara talih. Talihsizlik. Kör talih. Kaza. Şanssızlık. Felaket. Şansızlık.

Good luck : Talih kuşu. Uğur. Bol şanslar!. Kadem. Baht. Şans. Bol şans. İyi şans. Hayırlı ola!. Akyazı.

Good fortune : Ongunluk. Bahtiyarlık. Şans. İyi talih. Baht. Talih.

Fates antonyms : success, bad luck, fortunate.