Gerekçesizlik nedir, Gerekçesizlik ne demek

  • Gerekçesiz olma durumu

Gerekçesizlik kısaca anlamı, tanımı:

Gerekçesiz : Gerekçeye dayanmayan, gerekçesi olmayan.

Gerekçe : Gerektirici sebep, esbabımucibe. Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri. Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebepler.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.