Gereklilik kipinin hikayesi nedir, Gereklilik kipinin hikayesi ne demek

Teknik terim anlamı:

Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz ve benzerleri –Ah! ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım… Ben devletin başında bulunmalıydım ki!… gibi dilekler çarpar da şaşardım (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 47). Orada olmalıydım da görmeliydim (M. C. Kuntay, Üç İstanbul). Evet hiç olmazsa Fahir’le bir ay dost kalmalıydı (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 89) vb.

Gereklilik kipinin hikayesi tanımı, anlamı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Hikaye : Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Aslı olmayan söz, olay. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi, epikriz. Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz. [Bakınız: hikâye birleşik kipi]. Hayalde tasarlanan meraklı bir takım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran ve çoğu ancak bir kaç sayfa tutan yazı.

Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçirilen ağaç. Kayışın kaymaması için boyunduruğun ortasına geçirilen ağaç parçası.

 

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Gereklilik : Gerekli olma durumu, lüzum. Zorunluluk.

Gereklilik kipi : Fiilin yapılması gerektiğini belirten, -malı / -meli ekiyle kurulan isteme kipi: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi.

Geçmiş zaman : Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait olması, mazi. Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul 'a gidip gelmiş gibi.

Tasarlama : Tasarlamak işi.

İstanbul : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Tanpınar : Şafak vakti gibi parlak, temiz kimse.

Sadrazam : Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır.

Kalmalı : Kalma durumunda olan.

Bulunma : Bulunmak işi.

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

Görmeli : Karaman şehri, Ermenek belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Dinleme : Dinlemek işi.

Bildir : Geçen yıl.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Büyüklük, mevki. Talih.

Diğer dillerde Gerekli yeterli koşul anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekli yeterli koşul ne demek ? : necessary-sufficient condition