Glikozaminoglikan nedir, Glikozaminoglikan ne demek

Glikozaminoglikan; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Amino şeker türevlerinin tekrarlanan disakkarit birimlerinden oluşan, hidroksil, karboksil ve sülfat gruplarından dolayı hidrofilik özellik gösteren, proteinlerle birleşerek proteoglikanları oluşturan, kıkırdak ve kemik gibi dokularda hücreler arası zemin maddesini meydana getiren, hiyaluronik asit, kondroitin sülfat, keratan sülfat, heparin gibi herhangi bir polisakkarit grubu. Mukopolisakkarit.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Genellikle bir amino şeker (sülfatlanmış veya sülfatlanmamış glikozamin veya galaktozamin) ve bir üronik asitten (glukoronik asit veya idüronik asit) oluşmuş yinelenen disakkarit birimlerinden oluşan hidroksil, karboksil ve sülfat gruplarından dolayı hidrofilik özellik gösteren proteinlerle birleşerek proteoglikanları oluşturan, kıkırdak ve kemik gibi dokularda hücreler arası zemin maddelerini meydana getiren hiyalüronik asit, kondroitin sülfat, keratosülfat, heparin gibi herhangi bir polisakkarit grubu, mukopolisakkarit, asit mukopolisakkaritler, hayat zamkı.

Glikozaminoglikan anlamı, kısaca tanımı

Glikozamin : Glikoz şekerinin amino türevi. N-glikozamin olarak glikoproteinlerin en yaygın yan zinciri. Glukozamin. Glikoz şekerinin amino türevi. N-glikozamin olarak glikoproteinlerin en yaygın yan zinciri

 

Glikoz : Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşup özellikle üzüm suyunda bulunan şeker, üzüm şekeri yapısındaki basit şeker (C6H12O6).

Asit mukopolisakkaritler : Glikozaminoglikan.

Kondroitin sülfat : D glukuronik asit ve N-asetil D galâktozamin 4 ya da N-asetil D galâktozamin 6 sülfat disakkarit birimlerinden oluşan, kondroitin 4 sülfat (kondroitin sülfat A) ve kondroitin 6 sülfat (kondroitin sülfat C) şeklinde iki tipi olan, bağ dokusu, hiyalin ve elâstik kıkırdakta, arterlerin duvarında ve omurlar arası diskin merkezi kısmında bulunan bir glikozaminoglikan. Omurgalılarda D-glukoronik asit ve N-asetil-D-galaktozamin-4-sülfat veya N-asetil-D-galaktozamin-6-sülfat disakkarit birimlerinden oluşan, kondroitin-4-sülfat (kondroitin sülfat A) ve kondroitin-6-sülfat (kondroitin sülfat C) biçiminde iki tipi olan, bağ dokusu, hiyalin ve elastik kıkırdakta, arterlerin duvarında ve omurlar arası diskin merkezi kısmında bulunan bir glikozaminoglikan.

Hiyalüronik asit : D-glükuronik asit ile N-asetil D-glikozamin disakkarit birimlerinden oluşan, molekül ağırlığı 8 milyon ve büyüklüğü 300 nm olan bir glikozaminoglikan. Hiyalüronat. Ekstrasellüler matriksin önemli bir komponenti olan ve proteinlerle ve diğer asitik polisakkaritlerle daha büyük kompleksler oluşturan, yüksek molekül ağırlığına sahip ve farklı disakkaritlerden oluşmuş, asitik bir polisakkarit, hiyalüronat.

 

Mukopolisakkarit : [Bakınız: glikozaminoglikan]. Glikozaminoglikan.

Hücreler arası : Dokularda hücrelerin arasında yer alan, gözeler arası.

Zemin maddesi : Bağ dokusunda fibroblâstların (kemikte osteoblâstların, kıkırdakta kondroblâstların) sentezleyip salgıladığı glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar, kollagen, elâstik, retiküler teller ile bazı hücre yapışma molekülleri, su ve benzerleri maddeler içeren hücreler arası madde. Bağ dokusunda fibroblastların (kemikte osteoblastların, kıkırdakta kondrobastların) sentezleyip salgıladığı glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar, kollajen, elastik, retiküler tellerle bazı hücre yapışma molekülleri içeren hücreler arası madde.

İdüronik asit : İdozdan elde edilen üronik asit. L- idüronik asit glukuronik asidin bir epimeridir ve dermatan sülfat, heparan sülfat, kondroitin sülfat B ve heparinin yapısında bulunur.

Polisakkarit : Monosakkarit birimlerinin dallı ya da hat şeklinde birleşmesi ile oluşan, nişasta, glikojen, glikan ve benzerleri gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı. Çok sayıda monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşan kompleks yapıdaki organik bileşik. Genellikle on monosakkarit ünitesinden daha fazla monosakkaritin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış, nişasta, glikojen, selüloz, inulin gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı.

Galaktozamin : Glikolipitlerde ve kondroitin sülfatta bulunan galaktoz şekerinin bir amino türevi. Glikolipitlerde ve kondroitin sülfatta bulunan galâktoz şekerinin bir amino türevi.

Proteoglikan : Bağ dokusunun zemin maddesinde bolca bulunan, çeşitli glikozaminoglikanların proteinlere kovalent bağlarla bağlanması ile oluşan tüp fırçası şeklindeki kompleks. Mukopolisakkaritlerin bir protein molekülüne bağlanmasıyla oluşan molekül.

Keratosülfat : Keraton.

Sülfatlanma : Bir akümülatörün levhaları üzerinde kurşun sülfat tabakasının oluşması.

Hayat zamkı : Eklem sinovyal sıvısı ve kıkırdağının temel yapısında bulunan, kollajen, tendo ve ligament gibi bağ dokuları bir arada tutmaya yardımcı olan polisakkarit özelliğinde madde, gags, glikozaminoglikan.

Hidrofilik : Sucul. Suyu emebilen, su emici. Hidrofil.

Disakkarit : İki monosakkarit biriminin birleşmesi ile oluşmuş bir karbohidrat. Hidroliz ile 2 monosakkarit oluşturan karbohidrat. Yapılarında glikozidik bağla birbirine bağlanmış iki monosakkarit birimi içeren bir karbonhidrat. Hidrolize olduğunda iki molekül monosakkarit meydana getiren, sakkaroz, maltoz ve laktoz gibi şekerlerden herhangi biri.

Proteinler : Yaklaşık %50 karbon, %25 oksijen, %15 azot, %7 hidrojen ve bazen kükürt de içeren ve amino asitlerden oluşan biyopolimer madde.

Hidroksil : Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH).

Diğer dillerde Glikozaminoglikan anlamı nedir?

İngilizce'de Glikozaminoglikan ne demek ? : glycosaminoglycan