Hard copy türkçesi Hard copy nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Saklanır kopya.
  • Basılı şekilde gelen bilgi.
  • Kağıt üzerinde.
  • Yazılı çıktı.
  • Saklanabilir kopya.
  • Basılı kopya.
  • Sabit kopya.
  • Basılı.

Hard copy ingilizcede ne demek, Hard copy nerede nasıl kullanılır?

Hard : Çetin. Sıkı. Anlaşılmaz. Ağır. Acı (su). Katı. Dayanıklı. Sağlam. Ekşi. Güç.

Copy : Kopyası çıkarılabilmek. Kopyasını yapmak. Nüsha. Çoğaltı. (sınavda) kopya çekmek. Kopya etmek. Örnek. Eşlem. Kaynak verilerde hiçbir değişiklik yapmadan, verileri bir veri ortamından okuyup, değişik de olabilen bir fiziksel biçimde, başka bir ortama yazma. örn. bir deste delikli kartı mıknatıslı kuşağa aktarma. sonuç, aktarmanın yapıldığı koşullara bağlı olarak, özgün kaynaktan belli ölçülerde değişik görünümlere de dönüştürülebilir. veri kaynağına ve sonucun amacına göre türlü bağlamlarda "aktarma" sözcüğünün çizelgede gösterilen eşanlamlıları kullanılır: aktarma türleri: ..tablo. Örnek almak.

Hard copy reference : Basılı kopya referansı.

Hard acid : Sert asit.

Hard alloy : Sert alaşım.

Hard and fast : Sabit. Sıkı. Kesin. Çok sıkı. Ayrıcalık tanımaz. Sert. Değişmez. Katı.

İngilizce Hard copy Türkçe anlamı, Hard copy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hard copy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Access control : Giriş kontrolü. Erişim denetimi. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetim. Erişim kontrolü.

In print : Nüshaları satılmakta olan. Basılmış. Tab edilmiş. Baskısı mevcut.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Acception : Onaylama. Kabul edilmiş anlam. Kabul. Benimseme.

Print : Emprime. Tabetmek. Baskı. Matbaada basmak. Bası. Matbaacılık yapmak. Damgalamak. Basılmak. Bastırmak. Damga.

In black and white : Basılı biçimde. Yazılı olarak. Yazılı biçimde. Sade. Basit ve yalın. Yazıyla. Dosdoğru.

Accelerator key : Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırıcı tuş. Kısayol tuşu. Hızlandırma tuşu. İvmelendirme tuşu.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Pressed : Preste sıkıştırılmış. Basılmış. Sıkıştırılmış. Ütülenmiş. Prese. Baskılanmış. Sıkışık. -si olmayan. Preslenmiş.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Hard copy synonyms : accent bar, on paper, access mechanism, access control entry, abbreviate, printed, abnormal end, abort, printouts, print out, printout, access key, accent char, abort sequence, absolute device.