Havuzlanmak nedir, Havuzlanmak ne demek

  • Gemi, onarılmak için havuza çekilmek

Havuzlanmak anlamı, kısaca tanımı:

Havuz : Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Kum, asit vb. konulan çukur yer.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Onarılmak : Onarma işine konu olmak, onarma işi yapılmak.

Çekilmek : Geri gitmek, ricat etmek. Parça hâlindeki et kıyma biçimine getirilmek. Bir işten, bir görevden kendi isteğiyle ayrılmak, istifa etmek. Kendini geriye veya bir yana çekmek. Katlanmak, üstlenmek, tahammül etmek. Yok olmak. Tartılmak. Uzaklaşmak, araya mesafe koymak. Katılmamak, vazgeçmek. Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak. Çekme işi yapılmak. Azalmak.

İçin : Düşüncesince, kendince, göre. Oranla, göz önünde tutulursa. Neden ve sonuç belirten bir söz. Amacıyla, maksadıyla. Ant deyimleri yapan bir söz. Süre belirten bir söz. -den dolayı, -den ötürü. Özgü, ayrılmış. Hakkında. Karşılığında, karşılık olarak. Uğruna, yoluna.

Diğer dillerde Havuzlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Havuzlanmak ne demek? : to be put into dry dock, be dry-docked.