Bark türkçesi Bark nedir

 • Havlamak.
 • Havlama.
 • Soymak.
 • Ağaç kabuğu.
 • Sıyırmak.
 • Bağırmak.
 • Öksürmek.
 • Gemi.
 • Öksürük.
 • Yelkenli üç direkli gemi.
 • Odunsu bitkilerde damarlı kambiyumun dışında kalan, ikincil soymuk boruları, korteks ve peridermden oluşan tabakaya verilen ad.
 • Kabuğunu soymak.
 • Derisini yüzmek.
 • Afkurmak.
 • Barka.
 • Biyoloji alanında kullanılır.
 • Çığırtkanlık yapmak.
 • Kabuk.

Bark ile ilgili cümleler

English: Dogs that bark a lot usually aren't dangerous.
Turkish: Çok havlayan köpekler genelde tehlikeli değildir.

English: Does your dog bark at them?
Turkish: Köpeğin onlara havlar mı

English: A dog will bark at strangers.
Turkish: Bir köpek yabancılara havlar.

English: Ali trained his dog to bark at strangers.
Turkish: Ali yabancılara havlaması için köpeğini eğitti.

English: Does your dog bark at Tom?
Turkish: Senin köpeğin Tom'a havlar mı?

Bark ingilizcede ne demek, Bark nerede nasıl kullanılır?

Bark at : Bağırmak.

Bark at the moon : Sonuç almadan protesto etmek. Boş yere itiraz etmek. Aya havlamak. Boş yere protesto etmek.

Bark beetle : Ağaç kabuklarında tüneller kazan küçük bir böcek. Kabuk böceği.

Bark beetles : Kabuk böcekleri. Kabuk böceği. Ağaç kabuklarında tüneller kazan küçük bir böcek. Kabuğun hemen altındaki odun katını kemirerek oyuklayan, böylece, birçok türüyle birçok orman ve meyve ağacını kurumaya götüren kınkanatlılar familyası; yazıcıböcekler.

 

Bark crack : Kabuk çatlağı.

Almond bark beetle : Badem ağaçlarının hemen kabuk altına düşen odun katlarını kemirerek büyüyen 2,5 mm. boyunda, kınkanatlı böcek. Badem kabuk böceği.

Barkan : Bir soyadı (israil).

Bark up the wrong tree : Yanlış kapıyı çalmak. Yanlış kapı çalmak. Yanlış taşın altına bakmak. Yanlış kişiyi suçlamak.

Outer bark : Dış kabuk. Kabuğun ölü bölgesi periderm tarafından yalıtılmış dokulardan oluşmuş tabaka. dış kabuk. Ritidom.

Bark grafting : Kabuk aşısı. Kabuk altı aşılama.

İngilizce Bark Türkçe anlamı, Bark eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bark ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Burgles : Ev soymak. Soymak (ev vb). Hırsızlık yaparak çalmak. Soymak (ev). Hırsızlık amacıyla eve girmek.

Yawps : Yaygaracı bir gürültü yapmak. Çığırmak. Yaygara. Bağırış. Bağırtı. Bağırma. Yüksek sesle konuşmak.

Hitch : Arıza. Bağlamak. Evlenmek. Aksilik. Engel. Çekiş. Terslik. Aksamak. Topallamak. Bağlanmak.

Burgled : Soymak (ev). Hırsızlık yaparak çalmak.

Trunk : Büyük eşya kutusu. Beden. Yüklük. Şehirlerarası konuşma. Gövde. Araba bagajı. Ç.erkek mayosu. Kolsuz. Anaboru. Ağaç gövdesi.

 

Burglarise : Ev soymak. Soymak (ev). Hırsızlık yaparak çalmak. Hırsızlık amacıyla eve girmek. Hırsızlık yaparak çalmak (burglarize olarak da yazılır). Soy.

Speak : Konuşabilmek. Haberleşmek. Bilmek. Düşünceleri iletmek. Söylemek. Ses çıkarmak. Belirtmek. Çalmak. Söz söylemek. Bahsetmek.

Peel off : Kabuk soymak (meyve vb). Soyulmak. Çırılçıplak bırakmak. Dökülmek (deri). Bıçakla sıyırmak. Parça parça soymak. Kabuğunu soymak (meyve vb).

Keels : Omurga. Teknecik. Karina. Kömür mavnası. Soğutmak. Sıcak bir sıvıyı karıştırarak soğutmak. Gemi omurgası. Alabora etmek. Delta ve benzeri uçaklarda dengeyi sağlamak için kullanılan üçgen biçiminde parça.

Bark synonyms : angostura bark, jesuit's bark, tappa bark, phellem, chinese cinnamon, chittam bark, mezereum, tapa bark, sweetwood bark, chittem bark, natural covering, canella bark, winter's bark, white cinnamon, cascarilla bark, cassia bark, cinnamon bark, eleuthera bark, tappa, cinchona bark, peruvian bark, latration, canella, a cells, howled, cinnamon, yawped, burglarize, hulls, steamering, tapa, tussis, excoriated.

Bark zıt anlamlı kelimeler, Bark kelime anlamı

Uncover : Şapka çıkarmak. Açmak (örtü, kapak vb). Ortaya çıkarmak. Ortaya çıkmasını sağlamak. Üstünü açmak. Kapağını açmak. Meydana çıkarmak. Su yüzüne çıkarmak. Açmak. Deşifre etmek.

Bark ingilizce tanımı, definition of Bark

Bark kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The exterior covering of the trunk and branches of a tree. A similar sound made by some other animals. The rind. The short, loud, explosive sound uttered by a dog. To strip the bark from. To make a short, loud, explosive noise with the vocal organs. Said of some animals, but especially of dogs. Formerly, any small sailing vessel, as a pinnace, fishing smack, etc. A barge. Now applied poetically to a sailing vessel or boat of any kind. To peel. Also, a rowing boat.