Hayfork türkçesi Hayfork nedir

Hayfork ingilizcede ne demek, Hayfork nerede nasıl kullanılır?

Hayforks : Yaba. Dirgen. Diren.

Hayfever : Bahar nezlesi.

Hayfield : Otlak. Minnesota eyaletinde şehir. Çayır.

Hayfields : Minnesota eyaletinde şehir. Çayır. Otlak.

Hay additives : Yüksek nem içeriğinde hasat edilen kuru otta bozulmaya yol açacak mikroorganizmaların önlenmesi amacıyla katılan organik asit veya asit formundaki bileşikler. Kuru ot katkıları.

Make hay of : Altüst etmek.

Hay meadow : Çayır. Otlak.

Hay mower : Çim makinesi.

Hay fever : İnsanlarda, yılın belli mevsimlerinde, çiçek tozu gibi allerjenlerin etkisiyle oluşan bronşiyal astım benzeri belirtilerle seyreden anaflaktik veya alerjik burun yangısı. Saman nezlesi. Bahar nezlesi.

Hay chopping machine : Elle veya motorla çalıştırılan, taze veya kuru otu belli uzunluktaki parçalar halinde doğrayan, bazılarında püskürtme tertibatı da bulunan motorlu araç. Ot doğrama makinesi.

İngilizce Hayfork Türkçe anlamı, Hayfork eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hayfork ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Prongs : Sivri uç. Toprağı çatalla delmek. Çatal dişi. Çatal saplamak (toprak). Çatal batırmak (toprak). Çatal. Tırnak. Çatal ucu. Sivri uçlu alet.

 

Pitchforks : Diyapazon.

Pronging : Sivri uçlu alet. Sivri uç. Çatal ucu. Tırnak. Toprağı çatalla delmek. Çatal saplamak (toprak). Çatal. Çatal dişi. Çatal batırmak (toprak).

Fans : Pervane (gemi). Taraftar. Hayran. Tahıl savurma makinesi. Yelpaze. Körük. Vantilatör. Hayran kitlesi. Fan. Hasta.

Winnow : Savurmak. (samandan ayırmak için) (tahıl tanelerini) havaya savurmak. Harman savurmak. Tahıl savurmak. Ekini rüzgara savurarak ayırmak. Rüzgara savurarak ayırmak (ekin ve saman). Elemek. Ayırmak. Uçmak. Harman savurma.

Fork : Ayrılmak. Savurmak. Bellemek. Çatal biçimi vermek. Çatallanmak (yol). Kollara ayrılmak. Çatallaştırmak. Çatalla kaldırmak. Çatallaşmak. Çatal.

Hayfork synonyms : hay fork, wooden winnowing fork, wooden fork, hayforks, fan, pitchfork, prong.

Hayfork ingilizce tanımı, definition of Hayfork

Hayfork kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A fork for pitching and tedding hay.