Helezon nedir, Helezon ne demek

Helezon; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kıvrımlı, yılankavi biçim

"Helezon" ile ilgili cümle

  • "Bir toz kasırgası yerden yelpaze biçimi havalandı, iç içe bir sürü helezonlar çizerek yükseldi." - B. R. Eyuboğlu

Helezon hakkında bilgiler

Sarmal (helis, heliks veya helezon), burgu şekilli, üç boyutlu bir şekildir. Sarmal şekilli gündelik nesnelere örnek olarak silindirik yay, vida, ve minare merdiveni gösterilebilir. Sarmallar biyolojide de yer alır, DNA molekülü birbirine sarılmış iki sarmaldan oluşur, çoğu proteinde de alfa sarmal olarak adlandırılan sarmal yapılar bulunur. Sıfat hali için sarmalsal (helisel, helikal, veya helezonî) kullanılır.

Sarmallar dönüş yönlerine göre sağ elli veya sol elli olarak nitelendirilirler. Sağ elli bir sarmal şöyle tanımlanabilir: hayalinizde sarmalı sağ elinizle tutun, baş parmağınız sarmalın eksenine paralel yönde olsun, diğer parmaklarınızı da sarmalın oyuklarının içine yerleşsin. Eğer parmaklarınızın uçları başparmağınıza doğru yönlenmişse sarmal sağ ellidir. Yoksa, sol elli.

Bir diğer tanıma göre, sarmalın ekseni boyunca baktığınızda sarmalın saat yönünde dönmesi, sarmalın sizden uzaklaşıyor gibi görünmesine neden oluyorsa sarmal sağ ellidir, yoksa sol elli.

 

Ellilik (veya kirallik) sarmalın bir özelliğidir, bakış açısına göre değişmez: sağ-elli bir sarmal döndürülerek veya çevrilerek sol-elli olamaz, ancak aynadan yansıması ile sol elli görülür (keza, sol-elli sarmal da sağ-elli olamaz).

Helezon anlamı, tanımı:

Hele : Özellikle. "Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılan bir söz. Uyarma, korkutma veya söz verme anlatan bir söz.

Helezoni : Sarmal.

Helezonlaşma : Helezonlaşmak biçimi veya durumu.

Helezonlu : Helezonu olan, sarmal.

Kıvrımlı : Kıvrımı olan.

Yılankavi : Dolambaçlı, dolanarak giden.

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri.

Burgu : Yerin orta ve derin katmanlarına inebilmeyi sağlayan delici alet. Delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet. Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal. Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir alet, tirbuşon.

 

Şekil : Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Anlatım biçimi. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Biçim. Biçim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi.

Boyutlu : Boyutu olan.

Sarmal : İçinden çıkılmaz (durum). Dolana dolana oluşmuş, birbirini izleyen, helisel, helezonlu, helezoni.

Helezon yayı : Somya yayı. (*Güdül -Ankara)

Helezonlaşmak : Sarmal, kıvrımlı biçime gelmek. İlgili cümle: "“Aliş'in miğferinden çıkan marpuç yukarıya doğru bir yılan gibi helezonlaşıyordu.”" Halikarnas Balıkçısı.

Helezonsuz : Helezonu olmayan.

Diğer dillerde Helezon anlamı nedir?

İngilizce'de Helezon ne demek? : n. spiral, helix, spire, rifling

Almanca'da Helezon : Spirale

Rusça'da Helezon : n. спираль (F), завиток (M), завитушка (F), улитка (F)