Hepatocutan syndrome türkçesi Hepatocutan syndrome nedir

Hepatocutan syndrome ingilizcede ne demek, Hepatocutan syndrome nerede nasıl kullanılır?

Syndrome : Bir arada görülen ve özel bir durumu veya hastalığı anlatan durum. Belirti. Tüm semptomlar. Hastalık belirtileri. Bir hastalığı karakterize eden ve aynı anda ortaya çıkan belirtiler. Belli bir hastalığa ait klinik belirtilerin tümü. Belirgi. Sendrom. Tüm belirti. Araz.

Abomasal reflux syndrome : Abomazal refluks sendromu. Şirden sıvısı geri akış sendromu. Şirden sıvısının ön midelere doğru ters yönde geriye akması sonucu asit baz dengesinin bozulması, karın şişkinliği ve içeriğin burun deliklerinden boşalmasıyla belirgin sendrom, abomazal refluks sendromu.

Abstinence syndrome : Rejim sendromu. Perhiz sendromu. Yoksunluk sendromu.

Acquired immune deficiency syndrome : Kazanılmış immün yetmezlik sendromu. Aids. Bağışıklık sisteminin kötüleşmesi ve birkaç enfeksiyon ve kanser türüne karşı duyarlı olması ile tanımlanan tedavisi olmayan hastalık (hıv virüsünün neden olduğu).

Acquired immunodeficiency syndrome : Edinsel immun yetmezlik. Bağışıklık sisteminin kötüleşmesi ve birkaç enfeksiyon ve kanser türüne karşı duyarlı olması ile tanımlanan tedavisi olmayan hastalık (hıv virüsünün neden olduğu). Edinilmiş immün yetmezlik sendromu. Aıds. İnsan immün yetmezlik virüsü tarafından meydana getirilen ve immün yetmezlik veya yetersizlikle belirgin olan ölümcül hastalık, aids. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu. Kazanılmış immün yetmezlik sendromu.

 

Acral mutilation syndrome : Akral sakatlık sendromu. Kalıtsal duyu nöropatisi.

İngilizce Hepatocutan syndrome Türkçe anlamı, Hepatocutan syndrome eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hepatocutan syndrome ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksendışı. Abaksiyal.

Abdomen : Karnın altı. Karın. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen.

Superficial necrotic dermatitis : Yüzeysel nekrotik dermatitis.

Hepatocutan syndrome synonyms : abdominal palpation, abamectin, a dna, a band, superficial necrolytic dermatitis, a clay, a amplitude mod, a crochordon.