Hereby türkçesi Hereby nedir

  • Sonuç olarak.
  • Böylelikle.
  • Bu vesileyle.
  • İşbu.
  • Bundan dolayı.
  • Bundan ötürü.
  • Burada.
  • İşbu vesile ile.
  • Şimdi.
  • Bu vesile ile.

Hereby ile ilgili cümleler

English: I hereby tender my resignation.
Turkish: Bu yüzden istifamı sunuyorum.

English: In his essay "Esperanto: European or Asiatic language" Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.
Turkish: "Esperanto: Avrupa veya Asya dili" denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu.

English: To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety.
Turkish: Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir.

English: He is usually straightforward and sincere and thereby gains the confidence of those who meet him.
Turkish: O genellikle doğru sözlü ve içten ve bu sebeple onunla tanışanların güvenini kazanır.

Hereby ingilizcede ne demek, Hereby nerede nasıl kullanılır?

I hereby solemnly declare : Resmi olarak ilan ediyorum (resmi durumlarda kullanılır). Burada resmi bir şekilde beyan ederim.

 

Thereby : Suretiyle. O süretle. Öylece. O suretle. O sebeple. O münasebetle. Ona uyarak. Dolayısıyla. Onunla ilgili. Dolayısı ile.

Whereby : Ki onun sayesinde. Sayesinde. Ki bu şekilde. Mademki. Vasıtasıyla. Onun vasıtasıyla. Onunla.

Here and there : Zaman zaman. Ara sıra. Şurada burada. Sağa sola. Orada burada. Oradan buradan. Ordan burdan. Burada şurada. Ötede beride. Tek tük.

Here syndrome : Buraya tıkla hastalığı.

Around here : Bu civarda.

And here are the main points : Ve son haberler veya haber başlıkları bunlardır (esas haberler yayınlanmadan önce televizyon yayınının başlangıcında söylenen). Ve önemli noktalar şunlardır.

Can i access the internet here : Burada internet'e bağlanabilir miyim.

Can we spend the night here : Geceyi burada geçirebilir miyiz.

Neither here nor there : Ne orada ne burada. Bu önemsiz. Konuyla ilgisi olmayan. Alakasız. Fark etmiyor. İlgisiz. İlintisiz. Burada değil orada da değil.

İngilizce Hereby Türkçe anlamı, Hereby eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hereby ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Wherefore : Bu yüzden. Ne sebepten. Binaenaleyh. Niye. Niçin. Den dolayı. Nedeniyle. Neden. Bu nedenle.

Ergo : Bunun için. İş. Binaenaleyh. Dolayısıyla.

On the double : Fırtına gibi. Bir koşu. Derhal. Hemen. Çok çabuk. Koşar adım. Yellim yelalim.

As a result : Sonucu olarak. Sonuç itibarıyla.

Erelong : Çok geçmeden. Hemen. Çabuk. Derhal. Uzun süre önce. Süratle.

Along : Birlikte. Orada. Uzunluğuna. Oraya. Süresince. Kıyısında. Boyunca. İleriye.

Nows : Derhal. Halen. Şu an. Acilen. Şu anda. Şimdiki zaman. Artık. Hemen.

 

Eventual : Olası. Nihai. En sonunda olan. Sonunda olan. Son olarak. Sonraki. Er geç olan. En sonraki. Muhtemel.

In this quarter : Buralarda. Bizde.

Hereby synonyms : that way, therefore, at the present time, thus, for this reason, hereat, now that, consequently, for the moment, along with, consequentially, eventually, as a consequence, in conclusion, by the way, in this way, herewith, accordingly, last of all, presently, because of this, in the long view, nowadays, in this place, here, after all, for that matter, whence, at once, hence, now, ultimately, over here.

Hereby ingilizce tanımı, definition of Hereby

Hereby kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : By means of this.