Homogeneous polynomial türkçesi Homogeneous polynomial nedir

Homogeneous polynomial ingilizcede ne demek, Homogeneous polynomial nerede nasıl kullanılır?

Homogeneous : Bağdaşık. Türdeş. Fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli bölgelerinde ayrılık göstermeyen tek evreli dizgelerin ortak özelliği. Yapısı ve özellikleri her yerinde özdeş olan (özdek). aynı dereceli ya da aynı boyutlu olan. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Benzeşik. Tekunsurlu. Mütecanis. Tekkökenli. Özellikleri, her noktasında eşdeğer olan özdek evresine ilişkin.

Polynomial : Çok terimli. Katlıterim. Polinomial. Polinomiyal. Polinom. Çokterimli.

Homogeneous carburizing : Homojen karbonlama. Türdeş karbonlama. Homojen karbürleme. Tektürel karbonlama.

Homogeneous computer network : Türdeş bilgisayarlar ağı. Türdeş bilgisayar ağı. Benzeşik bilgisayarlar ağı.

Homogeneous coordinates : Türdeş konaçlar. Homojen koordinatlar.

Homogeneous differential equation : Türdeş türetik denklem. Türdeş diferensiyel denklem. Homojen diferensiyel denklem. Homojen diferansiyel denklem.

İngilizce Homogeneous polynomial Türkçe anlamı, Homogeneous polynomial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Homogeneous polynomial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Homogeneous : Tekkökenli. Tekunsurlu. Benzeşik. Özellikleri, her noktasında eşdeğer olan özdek evresine ilişkin. Aynı yapılı olan. Bağdaşık. Fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli bölgelerinde ayrılık göstermeyen tek evreli dizgelerin ortak özelliği. Türdeş. Tektürel.

Intimate : Kişisel. Sezindirmek. Bildirmek. Tam. İlişkisi olan. Sıkı fıkı. Yakın. Gizli. İçli dışlı.

Indiscrete : Toplu halde. Kısımlara bölünmemiş. Bölünmemiş.

Homogenous : Benzer karakterlere veya yapıya sahip olan. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Benzeşik. Her yeri aynı özelliği gösteren, homojen. Benzer özellikli. Bağdaşık. Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan. Aynı doğaya sahip. Aynı cinsten.