Hortum nedir, Hortum ne demek

Hortum; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Filde ve bazı böceklerde boru biçiminde uzamış ağız veya burun bölümü
  • Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönüp buluttan yeryüzüne uzanan sütun biçiminde oluşan, alanı dar bir fırtına türü.
  • Genellikle plastikten uzun ve esnek boru.

"Hortum" ile ilgili cümle

  • "Morarmış bulutlar, hortumları su yüklü fil sürüleri gibi korkunç homurtularla arkamızdan geliyor." - Y. Z. Ortaç
  • "Yıllardan beri kontrol edilmeyen hortumlar delik olduğundan pek bir fonksiyonu olmamış." - A. Kutlu

Yerel Türkçe anlamı:

Yemek borusu.

Biyoloji'deki anlamı:

Memelilerde, fildeki gibi uzamış olan burun. Probosis.

Böceklerde (Insecta), halkalı solucanlarda (Annelida), nemertinlerde (Nemertina) beslenme için kullanılan, başın önünde boru şeklindeki yapı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Akantosefalaların ön kısmında ileri geri hareket edebilen ve üzerinde çengeller bulunan yapı.

Zooloji alanındaki anlamı:

Memelilerde, yüzün burun deliklerini ihtiva eden kısmının uzamasiyle meydana gelen kaslı bir dokunma organı (tapir ve domuzlarda). Fillerde bu uzantıya üst-dudak da iştirak eder.

Böcek, halkalıkurt ve nemertinlerin başında bulunan bir uzantı,

Bilimsel terim anlamı:

Akışkan iletmeye yarayan esnek boru.

 

İngilizce'de Hortum ne demek? Hortum ingilizcesi nedir?:

proboscis, trunk, hose

Fransızca'da Hortum ne demek?:

trombe, trompe, tronc

Hortum tanımı, anlamı:

Hortum gibi : Çok uzun (burun).

Hortum sıkmak : Yangına su sıkmak.

Yangın hortumu : Yangını söndürmek için itfaiye aracından veya yangın musluğundan su aktarmak üzere kullanılan uzun hortum.

Hortumlu : Hortumu olan.

Hortumlu böcekler : Eş kanatlıları, yarım kanatlıları, tahtakurularını içine alan, kan veya öz su emici birçok asalak türü bulunan böcekler topluluğu (Rhynchota).

Hortumlular : Pek çok türünün nesli tükenmiş olan, günümüzde filleri içine alan memeli hayvanlar alt takımı.

Böcekler : Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

 

Burun : Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü. Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü. Kibir, büyüklenme.

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Çağ, devir.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Plastik : Isı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılmış olan madde. Bu maddeden yapılan.

Hortum ağızlıgiller : Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları ince, uzun, ağızları boni biçiminde, Atlantik ve Hint okyanuslarında yaşayan türleri olan bir familya. Kemikli balıklardan, vücutları ince uzun, ağızları boru biçiminde, Atlantik ve Hint Okyanusları’nda yaşayan türleri olan bir familya.

Hortum kayası : Kaya balığı türünden bir çeşit balık.

Hortum-ağızlıgiller : (Fistulariidae), (Lat. fistula = boru) Omurgalı hayvandan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının geri-kemikli-omuzlular (Catosteomi) alt-takımına giren bir familyası. Vücutları ince, uzun olup, ağızları boru biçimini almıştır. Atlantik ve Hint Okayanuslarında yaşarlar. Pipo balığı (Fistularia tabacaria) türü iyi bilinir.

Hortumacı : At hırsızı. Hırsıza yataklık eden kimse.

Hortumağacı : Arabayı dik tutmak amacıyla araba okunun altına dikilen ucu çatallı deynek. (Apsar, Gücünkaya *Aksaray -Niğde)

Hortumak : Yaşlılık nedeniyle değişmek, biçimi bozulmak.

Hortumlama : Hortumlamak işi.

Hortumlamak : Yasa dışı yollarla zimmetine para veya mal geçirmek.

Hortumlanma : Hortumlanmak işi.

Hortumlanmak : Hortumlama işi yapılmak.

Hortum ile ilgili Cümleler

  • Kauçuk hortumdan bu parçayı al
  • O bahçesini bir hortum ile suladı.
  • Hortum çalışmadı.
  • Tom'un evi bir hortum tarafından yıkıldı.

Diğer dillerde Hortum anlamı nedir?

İngilizce'de Hortum ne demek? : n. hose, water hose, hose pipe, tornado, elephant's trunk, twister, whirlwind, cyclone, eddy, snout, proboscis

Fransızca'da Hortum : (fil) trompe [la], lance [la]

Almanca'da Hortum : n. Rüssel, Schlauch, Trombe

Rusça'da Hortum : n. хобот (M), хоботок (M), шланг (M), смерч (M), рукав (M)