İşler nedir, İşler ne demek

İşler; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir.

Fiziksel anlamı:

Nicem düzeneğinde, bir yöneye uygulanınca başka bir yöney veren matematiksel nesne.

İşler ile ilgili Cümleler

 • Halletmek zorunda olduğum işlerim vardı.
 • Evde işler nasıl?
 • İşler sorunsuzca gidiyor.
 • “İşler arapsaçına döner ve doğacak arbedeleri de önlemenin çaresi bulunmaz.”
 • Bunu yapmak işleri daha iyi yapmazdı.
 • İşler doğru gitmediginde aşıksındır.
 • İlgilenmem gereken yarım kalmış işler var.
 • İşleri hayal etmediğinden emin misin?
 • Burak Tuğba'nın yasa dışı işlerini ortaya çıkarmak için uzun bir makale yazmaya karar verdi.
 • Ondan sonra işler değişti.
 • Tom'un bir yapılacak işler listesi var.
 • İşler şimdi bütünüyle farklı.
 • İşleri, sahneye çıkan oyunculara makyaj yapmak.
 • İşler iyi görünmüyor.

İşler ile ilgili Atasözü veya Deyim

alet işler, el övünür : “bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz” anlamında kullanılan bir söz.

babalık fırın has işler : babasının parası ile geçinenlere sitem olarak kullanılan bir söz.

görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler : “iyi eğitim alanlar aldıkları eğitimin gereğini yaparlar, iyi eğitim görmeyenler bir şey yapamazlar” anlamında kullanılan bir söz.

 

işler açılmak : piyasa canlanmak.

işler arapsaçına dönmek : işler çok karmaşık bir hâl almak.

işler becermek : zararlı, gizli işler yapmak.

İşler anlamı, kısaca tanımı

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım

Ağır ve sakıncalı işler : Yasasında ve tüzüğünde belirtildiği gibi yapımı yoğun insan gücü ile sağlanabilen ya da dokuncalı sonuçlar ortaya çıkarması bakımından yapımlarında büyük sakınca ve uyanıklığı gerektiren işler.

Akçalı işler : Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm.

Ana işler : Bir kentin ya da bölgenin, o kent ya da bölgede yaşayanların gereksinmelerini karşılamakla kalmayıp kent ve bölgenin dışına satım yapan etkinliklerinin tümü.

Bayındırlık işleri : Yurdu geliştirip güzelleştirme, ekonomik yönden kalkındırma amacıyla yapılan çalışmalar. Köprüler, limanlar, yollar, barajlar yapımı gibi büyük işler.

Bilgi işler : İzlencelenmiş veriler üzerinde bir dizi mantıksal süreç oygulayarak sonuçlandıran, çoğu eksiciksel yapıda aygıt. Bunlar bir dizi karmaşık uzbilimsel işlemi çok kısa bir süre içinde sonuçlandırır.

Giysi işleri yöneticisi : Tiyatronun giysiye ilişkin işlerinden sorumlu kişi.

Hava taşıma işleri : Hava yolu ile insan ve mal taşımaya ilişkin işler.

İşler akkın gitmek : İşler yolunda gitmek.

İşler sayışım : [Bakınız: cari hesap]. İki kişi arasındaki alacakların belirli bir süre sonucunda arıtımı yapılmak üzere karşılıklı borçlu ve alacaklı sayışımlara ayrıntılı olarak yazılması.

 

İşlerden mat olmak : İşlerle ilişkisini kesmek.

İşlerge : Kuvveti ya da devinimi bir noktadan ötekine aktaran ya da birinden ötekine dönüştüren her türlü aygıt. 2-Erkeyi bir halden başka hale dönüştürerek yararlı biçimde kullanılmasını sağlayan aygıt.

İzdüşüm işleri : Bir uzaydaki yöneylerin, bir altuzay içindeki izdüşümlerini veren işler.

Kağıt işleri : Genellikle kâğıt, karton ve mukavva gibi gereçlerden yararlanarak çocuğa bükme, kesme, yapıştırma, boyama gibi işlerle ilgili el becerilerinin kazandırıldığı ve yaratma zevkinin verildiği ders ya da etkinlik alanı.

Kıvandırma işleri : Bir işletmede, işçilerin kıvançsızlıklarını giderme amacı ile yapılan işler.

Mekanik işler sorumlusu : Sahnenin mekanik araçlarının bakımını ve onarımını yapan kişi.

Nicemsei işler : Nicemsei işlev ya da yöney gibi nesnelere uygulandığında yenilerini veren matematik nesnesi.

Öğrenci özlük işleri : Bir öğretim kurumunda öğrencilerin bireysel, akademik ve toplumsal yaşayışı ile ilgili olan kılavuzluk etkinliklerine verilen ad.

Spor işleri komiseri : Spor çalışmalarında, kurallara uygunluğu sağlamakla yükümlü resmi görevli.

Sualtı işleri : Balık adamlık dalgıçlık, midye, inci avcılığı, dalyan gibi deniz, göl ve akarsularda, su altında çalışma gibi zorunluğu olan işler.

Tahta işleri çizelgesi : Oyun dekoru için gerekli olan eşyaların ve pano çerçevelerinin, tahta işleri açısından gereken işlerin çizimlerini kapsayan plan.

Taşıma işleri : Mal, özdek ya da kişilerin çeşitli araçlarla bir yerden diğer bir yere taşınmaları.

Tepkime işlergesi : Yalnız tepkenleri, ürünleri, başı ve sonu görülen bir tepkimenin ayrıntılı olarak nasıl oluştuğunu gösteren , görünenden daha temel özdeciksel çarpışım olaylarını belirten tepkimeler dizisi. Bir kimyasal tepkimenin hangi basamaklar üzerinden yürüdüğünü göstermek üzere düzenlenen bir tür işleyiş açıklaması.

Tersinir işlerge : Garnot çevrimi gibi her an dengede olan ve tam ters doğrultuda işleyebilen en büyük etkinlikte ısıl işlerge.

Uçuk işlergesi : Yüksek basınçlı kızgın uçuğun genleşerek iş görme özelliğine dayanan ısıl işlerge.

Ulaştırma işleri vergi değeri : Dar yükümlülükle bağımlı olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinde sağladıkları kazançların Kurumlar eliyle bağımlı yabancı ülkelerde sağlanan kazançlar gibi vergilendirilmesi.

Yeraltı işleri : Teknolojisi gereğince yer altında yapılan işler.

Yeşil işler : Çevreye zarar vermeyen yeni ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yönelik her türlü iş.

Dış işleri : Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye.

Diyanet işleri : Dinle ilgili işler.

İç işleri : Bir ülkenin kendine özgü işleri. Bir kurum, kuruluş vb.nin yönetimiyle ilgili işler.

İşlerlik : Gereken sonucu verecek nitelikte çalışma durumu.

Özlük işleri : Bir kuruluşta görevlilerin atanmaları, yükselmeleri ve emeklilikleri vb. kişisel işlemlerin bütünü. Bu işleri yürüten bölüm, zat işleri.

Su altı işleri : Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler.

Yazı işleri : Bir daire veya kurumda yazışmaların yapıldığı bölüm. Bir gazete veya dergide yayımlanacak yazıları yazma ve düzenleme işi. Gazete veya dergilerde haberlerin, yazıların toplandığı bölüm.

Zat işleri : Özlük işleri.

Diğer dillerde İşler anlamı nedir?

İngilizce'de İşler ne demek ? : operator