Akçalı işler nedir, Akçalı işler ne demek

Akçalı işler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi; yükümlülerinden alınması ve kamu hizmetleri için yapılacak ödeme ve giderlerin karşılanması gibi işlemlerle uğraşan bilimsel ve tutumsal bölüm.

Akçalı işler tanımı, anlamı

Akçal : Beyazımsı, beyaza çalan. İhtiyar. Adana ilinde, Tufanbeyli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Balıkesir şehri, İvrindi belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Gümüşhane ili, Çayra nahiyesine bağlı bir yer

Akçalı : Dalları yassı olan bir çeşit çalı. Çit yapılan bir çeşit diken, çalı. Akçası olan, varlıklı, zengin. Adana kenti, Karaisalı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Adıyaman şehrinde, Koçali nahiyesine bağlı bir yer. Ankara ili, Beypazarı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Bartın şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Batman kenti, Kozluk belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Bitlis şehri, Bölükyazı bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Çanakkale ili, Kirazlı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çankırı kenti, Eldivan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Çorum şehri, Sungurlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Erzincan kenti, Dutluca nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Giresun şehrinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Gümüşhane şehri, Şiran ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Hakkâri ili, Bağışlı bucağına bağlı bir yer. Hakkâri şehrinde, Yüksekova belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Hatay ili, Uluçınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kahramanmaraş şehrinde, Türkoğlu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Muğla şehri, Selimiye nahiyesine bağlı bir bölge. Ordu kenti, Gölköy ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Siirt ili, Kurtalan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Sivas şehrinde, Yavu nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Şanlıurfa ilinde, Akçakale belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa ili, Çamlıdere bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Van şehrinde, Başkale ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler.

 

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

İşler : Nicem düzeneğinde, bir yöneye uygulanınca başka bir yöney veren matematiksel nesne.

Akça : Oldukça beyaz. Akçe.

Gerçekleştirilme : Gerçekleştirilmek işi.

Karşılanma : Karşılanmak işi.

Giderler : Mal ya da hizmetler ve borçlar karşılığı yapılan ödemeler.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Tutumsal : İktisâdi.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

Yükümlü : Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

 

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam.

Alınma : Alınmak işi.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Büyüklük, mevki. Talih.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Uğraş : Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.

Yüküm : Yükümlülük.

Diğer dillerde Akçalı işler anlamı nedir?

İngilizce'de Akçalı işler ne demek ? : finance