İhsan nedir, İhsan ne demek

İhsan; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"İhsan" ile ilgili cümleler

  • "Bu paşanın parmaklarını yakan ilk ihsan kesesi oldu." - H. E. Adıvar

İhsan isminin anlamı, İhsan ne demek:

Kız ismi olarak; İyilik etme, iyilik. Bağış, bağışlama. Bağışlanan şey. Erkek ismi olarak; İyilik etme, iyilik. Bağış, bağışlama. Bağışlanan şey.

İhsan hakkında bilgiler

İhsan (Arapça: إحسان‎), bir İslam dini terimidir.

İhsan gerek Kur'an gerekse hadislerde geçen bir İslam dini terimidir. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak demektir. İslam genel olarak inanan kişinin ihsanla kulluk etmesini istemiş, ayrıca Kur'an'da ebeveynleri ile ilişkilerde de ihsan ile davranılması gerektiğini belirtmiştir.

İhsan terimi ünlü Cibril hadisi'nde de geçer. Bu hadiste İslam'daki vahiy meleği Cebrail (veya Cibril) kişi kılığında İslam dininin son peygamberi Muhammed'e çeşitli sorular sorar. Sorulardan birisi de "İhsan nedir?" şeklindedir. Peygamber soruyu şöyle yanıtlar "Allah'a, onu görüyormuşcasına kulluk etmendir. Sen O'nu görmesen dahi O seni görür.".

Bunun dışında İslam'daki inançsal hareketlerden Sufizmde ihsan kavramı sahip olduğu genel anlamın ötesinde, daha farklı bir deruni anlayışla tanımlanmıştır.

 

İhsan kısaca anlamı, tanımı:

İhsan etmek : Bağışta bulunmak, bağışlamak.

İhsanıhümayun : Padişah tarafından yeteneği veya başarısı dolayısıyla birine verilen görev, rütbe, ödül.

İhsangazi : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

İhsaniye : Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

İyilik : Yarar veya elverişlilik, nimet. Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. İyi olma durumu, salah. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik.

Davranma : Davranmak işi.

Bağışlama : Bağışlamak işi, mağfiret, gufran. Hibe etme.

Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Bulunma : Bulunmak işi.

Kayra : Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet.

Lütuf : Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.

İslam : Müslümanlık.

Etme : Etmek işi.

İyi : Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Esen, sağlıklı. Yeterli, yetecek miktarda olan. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Bol, çok, aşırı. Doğru olan. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Yerinde, uygun.

 

Karşılık : Cevap, yanıt. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.

Yardım : Bağış, iane. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Etki.

Diğer dillerde İhsan anlamı nedir?

İngilizce'de İhsan ne demek? : [Ihsan] n. beneficence

Fransızca'da İhsan : octroi [le]

Almanca'da İhsan : Bewilligung

Rusça'da İhsan : n. милость (F), благосклонность (F), дар (M), пожалование (N)