İhtiraslıca nedir, İhtiraslıca ne demek

İhtiraslıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • İhtiraslı bir biçimde

İhtiraslıca kısaca anlamı, tanımı

İhti : Rüzgâr ve yağmurun etki yapamadığı gizli, kuytu yer

İhtira : Türetme.

İhtiras : Aşırı, güçlü istek. Tutku.

İhtiraslı : Aşırı istekli. Tutkulu.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Biçi : Erkek çocuk.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde İhtin anlamı nedir?

İngilizce'de İhtin ne demek ? : ichthin