İlkelce nedir, İlkelce ne demek

İlkelce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İlkel.
  • (ilke'lce) İlkel bir biçimde

İlkelce tanımı, anlamı:

İlkel : Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. Basit, karmaşık olmayan.

İlke : Temel bilgi. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Davranış kuralı. Öge, unsur. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

Biçim : Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Bir : Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sadece. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Tek. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Beraber. Aynı, benzer.

 

Diğer dillerde İlkelce anlamı nedir?

İngilizce'de İlkelce ne demek? : primitively