İntak nedir, İntak ne demek

İntak; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

İntak hakkında bilgiler

İntak bir edebi sanattır. Kişileştirilen bir varlığın konuşturulmasına denir. Daha çok şiirde ve fabl türü hikâyelerde kullanılır.

İntak kısaca anlamı, tanımı:

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Sanat : Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Zanaat.

Teşhis ve intak : Kişileştirme.

Konuşturma : Konuşturmak işi.

Söyletme : Söyletmek işi.

Varlık : Var olan her şey. Var olma durumu, mevcudiyet. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Önemli, yararlı, değerli şey. Ömür, hayat. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.

 

Hayal : İmge. Belli belirsiz görülen şey, gölge. Görüntü. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya. Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun.

Yaratık : Yaratılmış canlı varlık, mahluk.

Dillendirme : Dillendirmek işi. İntak.

Konuş : Konma işi. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konum.