İskambil kağıdı nedir, İskambil kağıdı ne demek

  • İskambil

"İskambil kağıdı" ile ilgili cümleler

  • "İskambil kâğıtlarını karıştırıyorum, kendi kendime söyleniyorum." - R. H. Karay

İskambil kağıdı hakkında bilgiler

Oyun kâğıdı, iskambil kâğıdı ya da sadece iskambil, 52 kartlık bir desteden oluşur. Bu elli iki kâğıtta 4 tane temel simge vardır. Bu simgeler kupa, maça, karo ve sinektir.

4 simgeden her bir simgeye ait 13 kart bulunur. Bunlar 1'den 10'a kadar sayılar ve ardından bacak (vale), kız (dam) ve papaz (rua) olarak sıralanır.

Simgeler Tarot kartlarından türemiştir. Kupalar tarottaki kupalardan, maçalar tarottaki asalardan, karolar tarottaki tılsımlardan, sinekler ise tarottaki kılıçlardan gelmektedir. Başka bir söylenti de papazlar üzerindedir. Söylentiye göre papazlar tarihî kişileri simgeler.

Evrensel Kod, Miscellaneous Symbols bloğunda U+2660 dan U+2667 ya 8 standart karakter tanımlar:

İskambil kağıdı anlamı, tanımı:

İskambil kağıdı gibi devrilmek : Birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek.

İskambil : Bu kart destesiyle oynanan oyun. Bu kartların 52 tanesinden oluşan deste. Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı.

Deste : Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri. Aynı cinsten onluk bir küme. Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri. Elli iki karttan oluşan iskambil kâğıdı.

 

Elli : Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı. Eli olan. Beş kere on, kırk dokuzdan bir artık. Bu sayıyı gösteren 50 ve L rakamlarının adı.

Tane : Bazı bitkilerin tohumu. Çekirdekli küçük meyve. Herhangi bir sayıda olan şey, adet.

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Kupa : İskambil kâğıtlarının dört grubundan benekleri kırmızı, kalp biçiminde olanı, yürek. Bu bardağın alabileceği miktarda olan. Cam veya seramikten yapılmış, kulplu, büyük bardak. Altın, gümüş, bronz veya kristalden yapılmış, yarışma ödülü olarak verilen ayaklı kap. İki kapılı bir tür spor otomobil. Kapalı ve yalnız arkada oturulacak yeri olan, genellikle atların çektiği dört tekerlekli araba. Yarışma ödülü olarak verilen herhangi bir sanat eseri.

Karo : Betondan yapılmış dört köşe döşeme taşı. Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli benekli olanı, orya.

Diğer dillerde İskambil kağıdı anlamı nedir?

Almanca'da İskambil kağıdı : n. Spielkarte