İyilik perisi nedir, İyilik perisi ne demek

İyilik perisi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Maddi, manevi yardımda bulunan (kimse)

İyilik perisi kısaca anlamı, tanımı:

İyilik : Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. Yarar veya elverişlilik, nimet. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. İyi olma durumu, salah.

Peri : Çok güzel, alımlı, becerikli kadın. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık.

Maddi : Mal, para, varlıkla ilgili olan. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddesel. Maddeden oluşan.

Manevi : Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.

Yardım : İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Bağış, iane. Etki.

Diğer dillerde İyilik perisi anlamı nedir?

İngilizce'de İyilik perisi ne demek? : n. fairy godmother